27.04.2022 Podatki

Polski Ład 2.0 – obniżka PIT od 1 lipca 2022 r.


22 kwietnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w tzw. Polskim Ładzie. Zakłada on, m.in. obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. dla podatników na skali oraz likwidację ulgi dla klasy średniej od 1 lipca 2022 r.

Po konsultacjach społecznych 22 kwietnia 2022 r. rząd zaakceptował projekt zmian w PIT zakładający wprowadzenie nowych rozwiązań podatkowych. Zmiany mają zniwelować niekorzystny wpływ przepisów Polskiego Ładu, które weszły w życie 1 stycznia 2022 roku na rozliczenia przedsiębiorców i indywidulanych podatników.

Obniżka podatku PIT z 17 do 12 proc.

Jedną z najważniejszych planowanych zmian jest obniżenie stawki podatku PIT z 17 na 12 proc. dla pierwszego progu podatkowego do 120 000 PLN.

Obniżka PIT dotyczyć będzie podatników rozliczających się według skali podatkowej – pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców, którzy wybrali taki sposób rozliczania się oraz emerytów i rencistów.

Zobacz także: Nowelizacja Polskiego Ładu – PIT-2 także w trakcie roku

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Drugą niemniej istotną z punktu widzenia podatników zmianą ma być likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej. Przypomnijmy, że ulga dla klasy średniej została wprowadzona 1 stycznia 2022 r. Obecnie z ulgi korzystają osoby zatrudnione na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz jednoosobowi przedsiębiorcy rozliczający się według zasad ogólnych, czyli w oparciu o skalę podatkową (17% i 32%), których roczny przychód brutto kształtuje się od 68 412 do 133 692 PLN, czyli 5 701 – 11 141 PLN brutto miesięcznie.

W ramach nowych przepisów wprowadzona zostanie możliwość odliczenia części składek zdrowotnych przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej.

Forma opodatkowania przedsiębiorcy:Pomniejszenie podstawy opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu rocznego wynoszącego:
Podatek liniowy8700 PLN – pomniejszenie dochodu
Ryczałt50% zapłaconych składek zdrowotnych – pomniejszenie przychodu
Karta podatkowa19% zapłaconej składki – pomniejszenie podatku

Dodatkowo osoby powołane do realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich, których wynagrodzenie roczne z tego tytułu nie przekroczy 6000 PLN nie zapłacą składki zdrowotnej od tego wynagrodzenia.

Nowe zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach dla wieloetatowców

Nowe przepisy zakładają, iż od 1 stycznia 2023 r. osoby, które mają kilka różnych źródeł dochodu będą mogły upoważnić nawet 3 płatników – pracodawców, zleceniodawców i ZUS do zmniejszania zaliczek na PIT o kwotę 3600 PLN, a kwota zmniejszająca podatek wyniesie:

  • jedna umowa – 300 PLN,
  • dwie umowy – po 150 PLN,
  • trzy umowy – po 100 PLN.

Jednocześnie uchylony zostanie podwójny obowiązek wyliczania zaliczek za 2022 r.

Wejście w życie nowych przepisów Polskiego Ładu 2.0

Znaczna cześć nowych rozwiązań, w tym obniżenie PIT i likwidacja ulgi dla klasy średniej, zacznie obowiązywać już 1 lipca 2022 r. Inne przepisy zostaną wprowadzone 1 stycznia 2023 r., wśród nich jest regulacja dotycząca poboru zaliczek dla wieloetatowców.

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa