14.12.2023 Prawo pracy

Plan działania PIP na 2024 r.  


Na początku grudnia br. Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła plan działania i priorytety na 2024 r. Uwzględnia on najnowsze zmiany przepisów, przede wszystkim tegoroczne nowelizacje Kodeksu pracy oraz postulaty i stanowiska organizacji społecznych i unijnych instytucji.  

Ile kontroli planuje Państwowa Inspekcja Pracy w 2024 r.? 

W 2024 r. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) zamierza przeprowadzić 60 tys. kontroli – analogicznie do bieżącego roku. PIP ma planach również szereg działań prewencyjnych, promocyjnych i doradczych, które mają objąć co najmniej 35 000 podmiotów takich jak: przedsiębiorcy i pracodawcy, uczniowie i studenci. PIP nie będzie się więc ograniczał do działań kontrolno-nadzorczych.   

Jakie są priorytety i wyzwania dla PIP w 2024 r.?  

Nadchodzący rok finalizuje trzyletni „Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata 2022-2024”, który koncentrował się na 3 strategiach: 

 1. kontroli i działań prewencyjnych dla sektora budowlanego 
 1. kontroli zagrożeń chemicznymi czynnikami środowiska pracy 
 1. wzmożonym nadzorze nad zakładami pracy 
   

Pomimo szeregu zmian prawie pracy, nowych pro-pracowniczych rozwiązań i postępujących zmian w świadomości społeczeństwa, wciąż dochodzi do wielu naruszeń w tym obszarze, a do PIP wpływa rosnąca liczba skarg. Skutkuje to coraz wyższymi karami nakładanymi na pracodawców, u których kontrole wykazują nieprawidłowości.  

W 2022 r. wśród skarg zgłaszanych przez pracowników dominowały te dotyczące braku wypłaty lub nieterminowej wypłaty pensji oraz nieprawidłowego rozliczania wynagrodzenia za urlop. 

O rosnącej liczbie naruszeń praw pracowniczych i kar nakładanych na pracodawców pisaliśmy tutaj.  

W planie działania na 2024 r. PIP wskazuje następujące priorytety i wyzwania:  

 • przestrzeganie przepisów prawa pracy z zakresu czasu pracy i urlopów wypoczynkowych w jednostkach samorządu terytorialnego 
 • przestrzeganie przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 
 • kontrole wykazu stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze  
 • rozpatrywanie skarg pracowników, zwłaszcza wszelkich sygnałów dotyczących opóźnień i zaniżania wypłat pracowniczych 
 • kontrole ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze 
 • badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy – śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych 

Nowe obszary działań kontrolnych  

Na przyszły rok PIP zapowiedział nowe obszary działań kontrolnych w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy. Zostaną nim objęte następujące branże:  

 1. ciepłownie i elektrociepłownie zasilane paliwami stałymi (np. węgiel, biomasa) 
 1. magazynowanie, sprzedaż i przetwórstwo złomu metali 
 1. odnawialne źródła energii (OZE) 

Nowelizacje Kodeksu pracy z 2023 r. a działalność PIP w 2024 r.  

Bieżący rok jest rewolucyjny dla prawa pracy za sprawą dwóch, największych od lat, nowelizacji Kodeksu pracy. Do polskiego porządku prawnego wprowadzono m.in. instytucję pracy zdalnej, nowe urlopy oraz szereg innych pro-rodzicielskich i pro-pracowniczych rozwiązań. Zmiany te stanowią wyzwanie nie tylko dla pracodawców, ale i Państwowej Inspekcji Pracy. Choć PIP zapowiedział weryfikowanie przestrzegania znowelizowanego Kodeksu pracy, to nie wskazał w jaki sposób będzie to kontrolował.  

Warto pamiętać, że do kontroli PIP nie dochodzi tylko w odpowiedzi na skargę wniesioną przez pracownika. Na celowniku organu może znaleźć się każda firma, dlatego warto na bieżąco sprawdzać, czy procedury wewnętrzne i dokumentacja pracownicza są zgodne z obowiązującymi przepisami. Kara za naruszenie praw pracowniczych może mieć wymiar nie tylko finansowy, ale też wizerunkowy.   

Zobacz także: Przegląd procedur i regulaminów HR 

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa