17.09.2020 Wynagrodzenia

Płaca minimalna w 2021 r. wzrośnie


Rząd wydał rozporządzenie w sprawie najniższej płacy w 2021 r. Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 200 zł, a najniższa stawka godzinowa o 1,30 w stosunku do roku poprzedniego.

15 września Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie podniesienia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r. do poziomu 2,8 tys. zł. Podwyżka zakłada wzrost o 7,7 proc., czyli 200 zł w stosunku do najniższej płacy obowiązującej w 2020 r. (2,6 tys. zł), przy czym najniższa płaca stanowić będzie 53,2 proc. prognozowanego na 2021 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Wraz z najniższym krajowym wynagrodzeniem, w 2021 r. wzrośnie również minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych i wyniesie ona 18,30 zł.

Przyjęte rozporządzenie jest wynikiem braku konsensusu ze strony Rady Dialogu Społecznego, choć za podniesieniem najniższego wynagrodzenia w trakcie rozmów opowiedział się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Obecnie najniższe wynagrodzenie pobiera ok. 1,7 mln Polaków, a do ustalenia jego wysokości nie wlicza się dodatku za pracę w nadgodzinach i pracę w porze nocnej, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie płacy minimalnej zacznie obowiązywać 1 stycznia 2021 r. 

Zobacz także: Rejestracja a rozliczanie czasu pracy

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa