11.01.2021 Prawo pracy

Kwarantanna a urlop wypoczynkowy


Czy pracodawca może udzielić urlopu pracownikowi objętemu izolacją z powodu COVID-19? Zgodnie z najnowszymi wytycznymi resortu pracy jest to możliwe tylko w sytuacji, gdy pracownik w czasie kwarantanny świadczy pracę zdalną.

Kodeks pracy a zasady przyznawania urlopu

Odosobnienie w związku z chorobą zakaźną, a zatem kwarantanna lub izolacja zgodnie z Kodeksem pracy oznacza niezdolność do pracy i przerywa urlop wypoczynkowy. Według art. 165 i 166 k.p.:

  • pracodawca jest zobowiązany udzielić w terminie późniejszym część urlopu nie wykorzystanąin. z powodu odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  • pracodawca jest zobowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy, jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, w tym z powodu choroby zakaźnej.

Pracodawca nie może zatem udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi przebywającemu na kwarantannie lub w izolacji z powodu COVID-19, w czasie której pracownik jest niezdolny do pracy i pobiera z tego tytułu świadczenie. Od tej sytuacji jest jednak jeden wyjątek.

Urlop a praca zdalna podczas kwarantanny – stanowisko MRPiT

31 grudnia 2020 r. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wydało komunikat, zgodnie z którym dopuszcza się świadczenie pracy zdalnej przez pracownika poddanego kwarantannie. Tym samym możliwe jest korzystanie przez tego pracownika w okresie, w którym wykonuje on pracę w trybie zdalnym z przysługujących mu uprawnień pracowniczych, w tym dotyczących urlopu wypoczynkowego stanowiącego dla pracownika zwolnienie od pracy.

Resort przypomina, że urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi w dni, które są dla niego dniami pracy, więc pracownik, który świadczy pracę zdalną podczas kwarantanny zachowuje prawo do możliwości skorzystania z urlopu wypoczynkowego.

Należy jednak pamiętać, że pracownik wykonujący pracę zdalną w czasie kwarantanny lub korzystający z urlopu wypoczynkowego w okresie, w którym wykonuje pracę zdalną, nie przestaje być objęty odosobnieniem i wynikającymi z niego ograniczeniami.

Powyższe stanowisko resortu pracy jest zbieżne ze stanowiskiem Głównego Inspektoratu Pracy.

Zobacz także: Umowy o dzieło – obowiązek zgłaszania do ZUS od 2021

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa