10.04.2020 ZUS

Koronawirus: badania profilaktyczne pracowników w czasie pandemii


Na czas trwania pandemii koronawirusa zmieniają się przepisy dotyczące wykonywania badań lekarskich pracowników. Dotychczasowe terminy ulegają zawieszeniu, dopuszcza się też orzeczenia wydawane przez innego lekarza niż lekarz medycyny pracy.

Badania lekarskie pracowników – jakie zmiany na czas pandemii?

Ministerstwo Zdrowia i Państwowa Inspekcja Pracy na początku kwietnia 2020 r. wydały nowe wytyczne dla pracodawców kierujących pracowników na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie. Kwestie te uregulowała obowiązująca od 1 kwietnia ustawa o tzw. tarczy antykryzysowej. Przyjęte zmiany w zakresie badań lekarskich pracowników obejmują:

  • zawieszenie na czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego wykonywania badań okresowych, badań psychologicznych oraz badań okresowych pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających (dotyczy pracowników kierowanych na badania okresowe i psychologiczne zgodnie z Kodeksem Pracy i ustawą o transporcie drogowym). Po zakończeniu trwania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego pracodawca i pracownik zobowiązani są wykonać odroczone badania w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty odwołania danego stanu;
  •  
  • obowiązek wykonywania badań wstępnych i kontrolnych nadal obowiązuje, zmieniają się zasady ich wykonywania:
  1. w czasie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego dopuszcza się orzeczenia dotyczące badań wstępnych i kontrolnych wydawane przez innego lekarza niż lekarz medycyny pracy (w przypadku braku dostępności medycyny pracy), jednakże w terminie 30 dni od odwołania danego stanu orzeczenie takie traci moc, a pracodawca musi ponownie wysłać pracownika na badania do placówki, z którą przedsiębiorstwo ma podpisaną umowę o świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej,
  2. dopuszcza się orzeczenia wydawane przez lekarza medycyny pracy lub innego lekarza w trybie zdalnym, czyli za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
  • wszystkie orzeczenia lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne, których ważność upływa po 7 marca 2020 r. zachowują ważność na czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz przez 60 dni licząc od daty odwołania danego stanu,
  • zasada niedopuszczania pracownika bez ważnych badań wstępnych zostaje zachowana w mocy.

UWAGA! Wszystkie orzeczenia lekarskie pracowników wydane w czasie trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego, bez względu na formę ich wydania i specjalność lekarza orzekającego, należy włączyć do akt osobowych pracownika.

Zobacz także: Tarcza antykryzysowa – ulgi i zwolnienia ZUS dla firm od 1 kwietnia

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa