16.04.2019 PPK

Jak przygotować się do wdrożenia PPK?


Od 1 lipca 2019 znaczna część firm funkcjonujących na polskim rynku będzie zobligowana do wprowadzenia programu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zakres ustawy nakłada na pracodawców wiele nowych obowiązków, a ich niedopełnienie obarczone jest poważnymi konsekwencjami, w tym karami finansowymi. Jeśli jednak pakiet PPK zostanie wdrożony prawidłowo, może stanowić źródło zadowolenia pracowników i wspierać budowanie wizerunku firmy jako przyjaznego i odpowiedzialnego pracodawcy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje, które pozwolą przygotować się do wdrożenia PPK w organizacji.

Kiedy PPK powinno być wdrożone w Państwa firmie?

Ustawa o PPK będzie wprowadzana stopniowo, ale docelowo będzie dotyczyć wszystkich firm, które zatrudniają co najmniej jednego pracownika, z wyjątkiem podmiotów określonych w ustawie. Termin wdrożenia uzależniony jest od ilości osób zatrudnionych i rozłożony na okres od 1 lipca 2019 do 1 stycznia 2021 roku.
Należy przy tym pamiętać, że ustawa definiuje „osobę zatrudnioną” szerzej, niż tylko pracownika w rozumieniu kodeksu pracy. Największe firmy, czyli te, które na dzień 31.12.2018 miały co najmniej 250 osób zatrudnionych, zaczynają wdrożenie PPK od 1 lipca 2019, a mniejsze w kolejnych terminach.

Więcej informacji: Pracownicze Plany Kapitałowe – najważniejsze informacje

Pierwsze kroki przy wdrożeniu PPK

  • Wybór reprezentacji osób zatrudnionych

Zgodnie z ustawą decyzja w sprawie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK powinna zostać podjęta w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeśli jej nie ma – z wyłonioną w tym celu reprezentacją osób zatrudnionych. Wątpliwości może rodzić kwestia zasad, na jakich ma zostać ona wyłoniona lub określnie, czy już istniejąca została wybrana właściwie. W takiej sytuacji pomocny może okazać się audyt regulaminów pracy i innych przepisów wewnętrznych obowiązujących w firmie, który ułatwi poprawny wybór reprezentacji do konsultacji wyboru instytucji zarządzającej PPK.

  • Ustalenie zasad przyznawania składki dodatkowej przez podmiot zatrudniający

Ustawodawca dał możliwość odprowadzania dodatkowej dobrowolnej składki do PPK. Podmiot zatrudniający podejmuje decyzję o tym, czy w ogóle będzie chciał ją odprowadzać, a jeżeli tak, to czy jej wysokość będzie uzależniona od stażu pracy, czy też innych zasad, które wówczas należy zawrzeć w regulaminie wynagrodzeń. W ustaleniu wysokości składek dodatkowych do PPK pomoże przeprowadzenie audytu regulaminu wynagrodzeń.

  • Szkolenia i wdrożenie procesów zawartych w ustawie o PPK

Przepisy dotyczące PPK nakładają na Państwa wiele obowiązków, także informacyjnych wobec pracowników czy instytucji finansowej zarządzającej PPK. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy naliczyliśmy aż 34 elementy procesu wdrożenia i obsługi PPK, które wymagają od podmiotu zatrudniającego wiedzy, czasu, planowania i kontrolowania ich przebiegu. Podczas procesu implementacji PPK warto skorzystać z pomocy firm zewnętrznych, które oferują kompleksowe wsparcie na etapie planowania i koordynacji wszystkich niezbędnych czynności, wymaganych przepisami PPK.

 Potrzebujesz wsparcia we wdrożeniu PPK? Zapraszamy do kontaktu.


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa