25.10.2023 Prawo pracy

Czas pracy – jakie okresy rozliczeniowe obowiązują w 2024 roku?


Rok 2024 przyniesie zmiany w okresach rozliczeniowych czasu pracy. Ile godzin przepracuje w przyszłym roku pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy? Odpowiadamy.  

Rok 2024 – jaki całkowity wymiar czasu pracy? 

W 2024 roku całkowity roczny wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w pięciodniowym wymiarze czasu pracy i dla którego dniem wolnym od pracy jest sobota wyniesie 2008 godzin pracy, a do przepracowania będzie łącznie 251 dni.  

Oznacza to, że w przyszłym roku pracownicy będą mieli do przepracowania o 8 godzin więcej niż w roku 2023, w którym całkowity wymiar czasu prac wyniósł 2000 godzin, co dało 250 dni roboczych. 

Poniższa tabela prezentuje czas pracy w roku 2024 w podziale na miesięczny oraz 3-mieisęczny okres rozliczeniowy. 

Rok 2024 – miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy 
Miesiąc  Liczba godzin pracy Liczba dni pracy Dni wolne od pracy (wliczając soboty, niedziele i święta) 
Styczeń 168 21 10 
Luty  168 21 
Marzec 168 21 10 
Kwiecień  168 21 
Maj 160 20 11 
Czerwiec 160 20 10 
Lipiec 184 23 
Sierpień 168 21 10 
Wrzesień 168 21 
Październik 184 23 
Listopad 152 19 11 
Grudzień  160 20 11 
Łącznie 2008 251 115 
        
Rok 2024 – 3-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy 
Miesiące Liczba godzin pracy Liczba dni pracy Liczba dni wolnych 
Styczeń – Marzec 504 63 28 
Kwiecień – Czerwiec 488 61 30 
Lipiec – Wrzesień  520 65 27 
Październik – Grudzień 496 62 30 
Łącznie 2008 251 115 

Wymiar czasu pracy – jak wyznaczyć w danym okresie rozliczeniowym? 

Czas pracy i sposób ustalania jego wymiaru regulują przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z Kodeksem Pracy (art. 129 § 1) liczbę godzin do przepracowania przez pracownika zatrudnionego w tzw. pełnym wymiarze czasu pracy ustala się tak, aby czas pracy: 

  • nie przekroczył 8 godzin na dobę
  • wyniósł przeciętnie 40 godzin w 5-dniowym tygodniu pracy

Okres rozliczeniowy dla takiego pracownika nie powinien przekraczać 4 miesięcy.  

Zgodnie z Kodeksem pracy okresy rozliczeniowe czasu pracy mogą mieć jednak różną długość: 

  • 4 tygodnie dla prac w ruchu ciągłym, czyli dla takich, które ze względu na technologię produkcji nie mogą być wstrzymane, 
  • 1 miesiąc dla równoważnego czasu pracy, skróconego czasu pracy wprowadzonego na wniosek pracownika, pracy wykonywanej wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta, na wniosek pracownika, 
  • 3 miesiące w przypadku wprowadzenia równoważnego czasu pracy, uzasadnionego szczególnymi przypadkami, 
  • 4 miesiące dla m.in. podstawnego systemu czasu pracy, systemu równoważnego czasu pracy, oraz przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych. 

Aby wyliczyć wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym pracodawca: 

  • mnoży przez 40 liczbę tygodni przypadających do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym; 
  • dodaje do otrzymanego wyniku dni pozostałe do końca okresu rozliczeniowego, przypadające od poniedziałku do piątku przemnożone przez 8; 
  • odejmuje po 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w dniu innym niż niedziela. 

W przypadku pracowników zatrudnionych na tzw. niepełnym etacie, należy obniżyć wymiar czasu pracy pracownika proporcjonalnie do liczby godzin na pełnym etacie. Na przykład, jeśli pracownik zatrudniony jest na pół etatu, a w danym miesiącu mamy 160 godzin roboczych dla pełnego etatu, wymiar czasu pracy takiego pracownika wyniesie 80 godzin, czyli połowę tego co przepracuje osoba pracująca w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Rozliczanie czasu pracy – dowiedz się jak możemy pomóc 

Rozliczanie czasu pracy to zadanie polegające na zbieraniu i analizowaniu różnych danych dotyczących czasu pracy. Ważne jest ich odpowiednie przetwarzanie na informacje ułatwiające pracodawcom efektywniejsze zarządzanie czasem pracy pracowników. 

W ramach usług oferujemy dostęp do systemu Rozliczania Czasu Pracy (RCP), będącego częścią naszej platformy Asistar. System RCP Asistar spełnia wymogi polskiego prawa i jest narzędziem automatyzującym proces rozliczania czasu pracy. Jest on przeznaczony zarówno dla kadry managerskiej, działów HR i kadrowo-płacowych oraz dla pracowników.  

System RCP – dowiedz się więcej:


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa