15.11.2021 Podatki

Polski Ład: Składka zdrowotna zależna od formy opodatkowania


Od stycznia 2022 r. wysokość składki zdrowotnej ulegnie znacznemu zróżnicowaniu i nie będzie już odliczana od podatku. Dla niektórych zmiany mogą być dotkliwe, innych może objąć zerowa stawka składki za sprawą luki w przepisach.

29 października 2021 r. Sejm przyjął pakiet ustaw podatkowych Polskiego Ładu. W przepisach znalazły się rozwiązania zmieniające dotychczasowe zasady naliczania i odliczania od dochodu składki zdrowotnej. Wysokość składki nie będzie jednakowa dla wszystkich. Część podatników mocno odczuje jej ciężar, podczas gdy niektórych może objąć stawka zerowa. Zmienią się też terminy płatności składki.

Ujednolicona 9% składka zdrowotna przy umowie o pracę i zlecenie

Według nowych przepisów od stycznia 2022 roku osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie będą podlegać ujednoliconej liniowej stawce składki zdrowotnej w wysokości 9 proc., liczonej od dochodu, z brakiem możliwości odliczenia składki od podatku. Dodatkowo niektórzy podatnicy będą mieli możliwość skorzystania z tzw. ulgi dla klasy średniej (ulga ta nie obejmie zleceniobiorców i emerytów).

Ulga dla klasy średniej ma dotyczyć zatrudnionych na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, a także jednoosobowych przedsiębiorców rozliczających się według w oparciu o skalę podatkową osiągających przychody w przedziale od 68 412 do 133 692 zł rocznie (5 700 – 11 140 zł miesięcznie).

Składka zdrowotna przy rozliczeniu ryczałtem lub w oparciu o podatek liniowy

Składka zdrowotna po wejściu w życie Polskiego Ładu nie będzie podlegała odliczeniu na zasadach ogólnych. W przypadku osób rozliczających się w oparciu o podatek liniowy składka zdrowotna wyniesie 4,9 proc. i będzie liczona od dochodu przedsiębiorcy. Brak możliwości odliczenia składki plus brak możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku, która od 2022 r. zostanie podniesiona z obecnych 8 tys. zł do 30 tys. zł., równać się będzie zwiększeniu obciążeń przedsiębiorcy (do obecnego 19% podatku dochodowego doliczona zostanie 9% stawka składki zdrowotnej bez możliwości jej odliczenia, więc nowa stawka podatkowa wzrośnie do 28%).

Osoby rozliczające się na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego zapłacą składkę zdrowotną w wysokości zależnej od rocznego przychodu i także nie będą mogły jej odliczyć od podatku.

Dla ryczałtu ewidencjonowanego wysokość składki zdrowotnej to 9% liczone od podstawy wymiaru:

  • przy przychodach rocznych do 60 tys. zł – 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
  • przy przychodach rocznych do 300 tys. zł – 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
  • przy przychodach rocznych powyżej 300 tys. zł. – 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Zerowa składka zdrowotna – dla kogo?

Po zmianach spowodowanych wejściem w życie Polskiego Ładu niektórzy podatnicy nie zapłacą jednak składki zdrowotnej, a to dzięki luce w projektowanych przepisach. Ta sytuacja dotyczyć będzie:

  • rodziców co najmniej czwórki dzieci z dochodem do 85 528 zł,
  • seniorów, którzy zrezygnują z pobierania emerytury,
  • osoby powracające z zagranicy.

Ta grupa podatników nie tylko nie zapłaci podatku dochodowego, ale będzie też podlegać zerowej składce zdrowotnej.

Inaczej sytuacja kształtuje się w przypadku osób do 26 roku życia objętych tzw. zerowym PIT. Osoby te zapłacą składkę zdrowotną obniżoną do poziomu hipotetycznej zaliczki na PIT należnej, gdyby nie zwolnienie z podatku.

Składka zdrowotna – nowe terminy płatności

Polski Ład wprowadzi od nowego roku nie tylko znaczne zróżnicowanie składki zdrowotnej i problemy z jej naliczaniem, ale zmieni też dotychczasowe terminy zapłaty składki. Od 1 stycznia 2022 roku składka zdrowotna będzie płatna (i liczona od dochodu) do 20 dnia danego miesiąca (dotychczas składki opłacane były do 10 dnia miesiąca w przypadku przedsiębiorców niezatrudniających pracowników). Przykładowo, składka zdrowotna za luty będzie płacona od dochodu ze stycznia w terminie do 20 marca.

Zobacz także: Zmiany w zasiłkach od stycznia 2022 roku

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa