23.07.2020 Badania i raporty

Biznes post-COVID-19: wyniki badania


40 proc. firm w dużym lub bardzo dużym stopniu odczuło negatywne skutki pandemii koronawirusa, natomiast w przypadku 6,5 proc. przedsiębiorców ta sytuacja pozytywnie wpłynęła na biznes. Większość badanych planuje wrócić do normalnego funkcjonowania w III lub IV kwartale 2020. 

Jak firmy ograniczały negatywne skutki pandemii?

Firmy, które wzięły udział w badaniu decydowały się przede wszystkim na ograniczenie inwestycji (39,5 proc.) oraz optymalizację procesów biznesowych (38,5 proc.). Ponad 27,5 proc. przedsiębiorców zredukowało wymiar czasu pracy, 23 proc. obniżyło wynagrodzenia, a 16 proc. zmieniło dotychczasowy model biznesowy. Na zmniejszenie zatrudnienia zdecydowało się 14 proc. badanych. 19 proc. firm, które wzięły udział w badaniu nie wdrożyło i w najbliższym czasie nie planuje wdrożyć żadnych środków zaradczych.

W ciągu kolejnych miesięcy przedsiębiorcy zamierzają dalej korzystać z rządowych rozwiązań antykryzysowych, ale na mniejszą skalę niż dotychczas. 13 proc. przedsiębiorców bierze pod uwagę dalszą redukcję zatrudnienia, natomiast obniżkę wynagrodzeń rozważa 10 proc. badanych.

Ocena pomocy z tarczy antykryzysowej

Blisko 40 proc. firm, które wzięły udział w badaniu skorzystało ze wsparcia państwa w niewielkim lub średnim stopniu. 16,5 proc. respondentów wskazuje, że tarcze w ogóle nie pomogły w przetrwaniu kryzysu. Tylko 10 proc. firm uważa, że rządowe rozwiązania antykryzysowe pomogły im w dużym lub bardzo dużym stopniu. 33 proc. firm nie skorzystało z żadnych rozwiązań oferowanych firmom w ramach tarcz antykryzysowych.

Powrót do normalnego funkcjonowania

40 proc. przedsiębiorców szacuje, że ich firmy zaczną normalnie działać jeszcze w tym roku, natomiast 25 proc. respondentów na datę zakończenia wychodzenia z kryzysu wskazuje przyszły rok. 22 proc. badanych firm twierdzi, że pomimo pandemii koronawirusa funkcjonują jak dotychczas.

Badanie „Biznes post-COVID-19” Crowe, Contract Administration i TGC Corporate Lawyers zostało przeprowadzone w dniach 4 czerwca – 06 lipca 2020 na grupie 109 respondentów.

Zobacz także: Dodatkowa wpłata do PPK

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa