24.01.2023 Badania i raporty

Wyzwania pracodawców 2023 – wyniki badania


Największym wyzwaniem dla pracodawców w 2023 roku będzie presja płacowa (wzrost wynagrodzeń) oraz trudności w rekrutacji pracowników – wynika z badania Crowe, Contract Administration i TGC Corporate Lawyers. Bardzo dużą bolączką dla firm pozostają także częste zmiany prawa pracy i prawa podatkowego. Coraz ważniejszym aspektem staje się natomiast wellbeing pracowników.

Sprostanie rosnącym wymaganiom płacowym pracowników jako największe wyzwanie w ciągu nadchodzących miesięcy wskazuje aż 90% pracodawców. Jednocześnie 64% firm przewiduje duże trudności w pozyskaniu odpowiednich kandydatów do pracy.

Mimo przewidywanego kryzysu rynek pracownika ma się dobrze, choć w ostatnich miesiącach mogliśmy już obserwować stabilizację. Wciąż jednak mamy do czynienia z wyścigiem o kandydatów w przypadku rekrutacji na stanowiska specjalistyczne, co dodatkowo wzmaga presję płacową – mówi Joanna Szymańska – Świć, Dyrektorka HR Grupy Advartis.

Problematyczne zmiany prawne

W ciągu nadchodzących miesięcy 57% badanych pracodawców obawia się kolejnych zmian prawnych. Wiążą się one nie tylko z kosztami, ale także koniecznością dostosowania do zmian procedur, systemów IT i dokumentacji.

Przed nami duża nowelizacja Kodeksu pracy, która reguluje m.in. pracę zdalną oraz wprowadzi możliwość kontrolowania trzeźwości pracowników. Pracodawców czeka także konieczność wdrożenia ochrony sygnalistów. Mimo, że te zmiany pozytywnie ocenia większość badanych firm, przygotowanie się do nich wymaga dużego nakładu pracy i inwestycji pracodawców – podsumowuje Wojciech Marczyszyn, CEO TGC Corporate Lawyers.

40% firm, które wzięły udział w badaniu na bieżąco dostosowuje się do pojawiających się zmian w prawie pracy i prawie podatkowym, natomiast ponad połowa pracodawców nie jest pewna czy ich procesy są w pełni zgodne z aktualnymi przepisami.

Praca zdalna – w większości bez zmian

Zdalny lub hybrydowy model pracy na dobre przyjął się na rynku. Z badania Crowe, Contract Administration i TGC Corporate Lawyers wynika, że większość firm już wypracowała rozwiązania optymalne dla swoich potrzeb. W 2023 roku 51% pracodawców nie planuje zmiany dotychczasowego modelu, natomiast 16% badanych zamierza zaproponować pracownikom większą elastyczność w jego wyborze. Tylko 11% firm chce zachęcić pracowników do częstszego przychodzenia do biura.

Większość badanych pracodawców model pracy dostosowuje do specyfiki stanowiska, nie zawsze bowiem jest możliwość wykonywania obowiązków w trybie zdalnym. 18% badanych firm pracuje wyłącznie z biura, natomiast tylko 4% całkowicie zdalnie.

Wellbeing coraz ważniejszy

Prawie połowa respondentów badania w 2023 roku nie planuje wprowadzenia nowych benefitów. Wśród organizacji, które mają taki zamiar, dominować będą świadczenia związane z szeroko pojętym dobrostanem pracowników, między innymi pakiety wsparcia zdrowia psychicznego.

Badanie „Wyzwania pracodawców 2023”, zostało zrealizowane na przełomie 2022 i 2023 roku przez Crowe, Contract Administration i TGC Corporate Lawyers. W badaniu wzięło udział 58 respondentów z zarządów, działów HR, finansów i administracji.


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa