Pasek płacowy - co powinien zawierać i jak go czytać?


Pasek płacowy, czyli pasek z wynagrodzeniem, zawiera istotne informacje dotyczące części składowych miesięcznej pensji, w tym m.in. kwoty potrąconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jak poprawnie odczytać pasek z wypłaty i czy pracodawca ma obowiązek go sporządzać?

Pasek płacowy to zestawienie najważniejszych informacji dotyczących składników pensji pracownika, takich jak wszelkie potrącone z wypłaty składki czy zastosowane ulgi lub preferencje podatkowe. Z paska płacowego pracownik dowiaduje się z czego wynika różnica pomiędzy miesięczną pensją brutto i netto.

Pasek płacowy – czy pracodawca ma obowiązek go sporządzać?

Wiele firm przygotowuje dla swoich pracowników comiesięczne paski płacowe informujące ich o sposobie kalkulacji płacy. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca nie ma takiego obowiązku, ale może przewidzieć taką możliwość w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania. Wręczanie pracownikom pasków z wynagrodzenia jest zatem całkiem dobrowolne, a paski można sporządzić zarówno w wersji elektronicznej, tzw. e-paski, jak i w formie papierowej.

Pasek płacowy – co powinien zawierać i jak go czytać?  

Pasek płacowy, bez względu na formę, zawiera szereg pozycji, które odzwierciedlają sposób kalkulacji płacy netto pracownika. Na ilość pozycji nie wpływa sposób dystrybucji paska (e-pasek lub pasek w formie papierowej), lecz zastosowane ulgi, preferencje podatkowe, sposób rozliczania, wymiar etatu itd.

Każdy pasek zawiera jednak pozycje kluczowe, czyli:

 • Dane firmy (nazwa, NIP, REGON),
 • Dane pracownika (także informacje o pracowniku przekazane przez pracodawcę do ZUS),
 • Data sporządzenia i okres, za który dokonano wypłaty,
 • Naliczenia brutto – składniki wynagrodzenia, od których naliczane są składki ZUS lub wyłącznie składka zdrowotna bądź zaliczka na podatek dochodowy,
 • Zasiłki – na przykład zasiłek chorobowy, czyli kwota brutto naliczonych świadczeń chorobowych,
 • Potrącenia pracownicze – zaliczka na podatek dochodowy, składki i ubezpieczenia potrącane z wynagrodzenia pracownika,
 • Składki pracodawcy – kwota naliczonych składek stanowiących koszt pracodawcy,
 • Nieobecności – rozliczane na liście płac nieobecności pracownika (urlop płatny i bezpłatny).

Najważniejszą informacją, jaką zawiera pasek płacowy, jest oczywiście, wynikająca z kalkulacji, kwota netto wynagrodzenia. Pracownik na tej podstawie może sprawdzić czy kwota na pasku pokrywa się z wysokością wynagrodzenia, które otrzymał na swój rachunek bankowy.

Elektroniczne paski płacowe

Bez wątpienia przyszłość należy do elektronicznych pasków płacowych. E-paski, udostępniane online, stają się coraz powszechniejsze, a większość pracowników preferuje właśnie tę formę otrzymywania informacji o miesięcznym wyliczeniu pensji.

Elektroniczne paski płacowe zawierają dokładnie te same informacje, co ich tradycyjne papierowe odpowiedniki, z tą różnicą, że ich dystrybucja jest znacznie prostsza, a jednocześnie ekologiczna. Jednocześnie sam pasek z wypłaty jest lepiej chroniony przed dostępem osób trzecich, standardem są bowiem zabezpieczenia takie jak: szyfrowanie danych czy certyfikaty bezpieczeństwa.

Asistar – portal pracowniczy z e-paskami – dowiedz się więcej

E-paski – najważniejsze korzyści

 • bezpieczeństwo – zminimalizowane ryzyko upublicznienia wrażliwych danych (silne szyfrowanie, opcja elektronicznego podpisu, wyeliminowanie pośredników),
 • szybkość – dystrybucja jest szybka, tania i łatwa w obsłudze,
 • archiwizacja – elektroniczny zapis, dostęp do wszystkich danych w kilka chwil,
 • koszty – redukcja kosztów poprzez zastąpienie tradycyjnych wydruków elektronicznymi dokumentami,
 • dostęp – pracownik zyskuje szybki dostęp do e-pasków (także tych archiwizowanych) poprzez platformę kadrowo-płacową,
 • komfort – opcja e-pasków to wygoda dla pracowników i pracodawców, jest to preferowane przez obie strony nowoczesne rozwiązanie.

Outsourcing kadr i płac – krok po kroku

Jak przygotować się do outsourcingu kadr i płac i na co należy zwrócić uwagę?

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa