Combined Shape Copy

Mzdová pohotovosť


Mzdy a nutnosť ich včasného spracovania

Rýchle a správne spracovanie miezd je prioritou takmer všetkých zamestnávateľov. Výplatné termíny sú často uvedené v pracovných zmluvách alebo dokonca v kolektívnej zmluve, a tak sa má termín mzdovej účtovnej povinnosti dodržať. V prípade náhleho vyťaženia alebo výpadku zdrojov vám sme schopní aj ako účtovná firma poskytnúť potrebnú pomoc.

Spracovanie miezd tak bude uskutočnené včas a správne. Mzdová účtovníčka a vaši zamestnanci tak zostanú spokojní.

Mzdová pohotovosť – Ako môžeme pomôcť?

Mzdová pohotovosť ponúka podporu v situáciách, keď vám náhle prestane fungovať vaše existujúce riešenia alebo v prípade, že potrebujete jednorázovú výpomoc s časovo náročnou agendou, či agendou, s ktorou si nie ste istí a máte obavy o správnosť prevedenia.

Činnosti mzdovej pohotovosti zahŕňajú:

  • zoznámenie sa s agendou klienta a SW klienta
  • príprava plánu a procesov pre aktiváciu služby
  • priebežná kontrola situácie u klienta, aktualizácia plánu pre aktiváciu služby
  • dočasné zastúpenie/dočasné prevzatie agendy v prípade aktivácie služby
  • trvalé prevzatie agendy v prípade aktivácie služby

Jednorázovú výpomoc môžete potrebovať v prípade:

  • prípravy väčšieho objemu pracovno-právnych dokumentov
  • registrácie spoločnosti
  • spracovania ročného zúčtovania
  • mzdového auditu

Dôveruje nám viac ako 500 klientov:

HR a mzdový outsourcing – krok za krokom

Ako sa pripraviť na HR a mzdový outsourcing a čomu venovať pozornosť?

Chcete zostať informovaní?
Prihláste sa k odberu noviniek!

Plná verzia súhlasu

Contract Administration Slovakia s.r.o.

Karadžičova 16
821 08 Bratislava

+421 901 911 197
reception@crowe.sk

Registered under number IČO:
35917059

Mapa