Ako sa k nám môžete pridať


Krok 1: V prípade zverejnenia inzerátu, zaslanie životopisu prostredníctvom pracovného portálu www.profesia.sk

Všetkým, ktorí majú záujem pre nás pracovať odporúčame sledovať pracovné ponuky na web stránke www.profesia.sk, kde zverejňujeme aktuálne obsadzované pracovné pozície.

Bez ohľadu na aktuálne otvorené výberové konania nás môžete kontaktovať zaslaním žiadosti a Vášho životopisu na emailovú adresu: alipovska@ca-staff.eu

Krok 2: Selekcia životopisov

Váš životopis posúdi naše HR oddelenie v spolupráci s vedúcimi jednotlivých oddelení a tí kandidáti, ktorých skúsenosti najviac zodpovedajú našim predstavám budú pozvaní do ďalšieho kola, ktorým môže byť  Assessment Centre alebo prvý pohovor.

Krok 3: Pozvanie na prvý pohovor

Na prvom pohovore sa kandidát stretne so špecialistom z HR oddelenia a vedúcim príslušného oddelenia, ktorého sa pozícia, o ktorú má záujem týka.

Cieľom pohovoru je zoznámiť sa s kandidátom (s jeho skúsenosťami, úrovňou jeho vedomostí a úrovňou jeho anglického jazyka), ako i odprezentovať našu spoločnosť, charakter obsadzovanej pozície a všeobecne porozumieť očakávaniam oboch strán.

Pokiaľ sa obsadzuje pozícia v strednom-vyššom manažmente, pravdepodobne pozveme kandidáta na viac ako jeden pohovor.

Krok 4: Ponuka spolupráce a zavŕšenie výberového konania

V tejto fáze odprezentujeme kandidátovi- finalistovi ponuku na spoluprácu a uzavrieme formality. Pred predložením našej ponuky môže byť kandidát požiadaný o poskytnutie telefonických referencií.

Krok 5: Nástup nového kandidáta

Vítame Vás na palube!

Počas prvých dní našej spolupráce sa nový kolega zúčastní celodenného programu, ktorý okrem iného zahŕňa:

  • školenie o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, a o ochrane pred požiarmi,
  • zoznámenie sa s HR oddelením, zástupcom IT oddelenia a správcom informačnej bezpečnosti a oboznámenie sa s pravidlami, podľa ktorých naša spoločnosť funguje,
  • oboznámenie sa s právami a povinnosťami zamestnanca, ako i možnosťami kariérneho postupu v organizácii a s prideleným pracovným miestom,
  • absolvovanie tzv. „office tour” za účelom zoznámenia sa s priestormi i novými kolegami a nadriadenými.

Prečo sa pridať do CA tímu?

Sme súčasťou Advartis Group

Chcete zostať informovaní?
Prihláste sa k odberu noviniek!

Plná verzia súhlasu

Contract Administration Slovakia s.r.o.

Karadžičova 16
821 08 Bratislava

+421 901 911 197
reception@crowe.sk

Registered under number IČO:
35917059

Mapa