Combined Shape

Poradenstvo


Poradenstvo

Od výberu a implementácie dochádzkového systému, cez kontrolu a nastavenie procesov, pracovno-právne poradenstvo, až po nastavenie a správu agendy týkajúcej sa Vašich zamestnancov.

 • výber a implementácia dochádzkového systému,
 • príprava pracovno-právnych dokumentov (zmlúv a smerníc),
 • registrácia spoločnosti/zamestnancov,
 • daňové posúdenie peňažných a nepeňažných príjmov,
 • agendy týkajúce sa Expatriotov,
 • vysielanie zamestnancov z/do SR,
 • výklad legislatívy,
 • vystavenie tzv. EÚ formulárov (A/E101, E106, E116),
 • pracovné povolenia a víza pre zamestnancov z krajín mimo EÚ,
 • BOZP,
 • cestovné náhrady,
 • overovanie bezdlžnosti u rôznych štátnych inštitúcií, a veľa iných služieb.

Dôveruje nám viac ako 500 klientov:

HR a mzdový outsourcing – krok za krokom

Ako sa pripraviť na HR a mzdový outsourcing a čomu venovať pozornosť?

Chcete zostať informovaní?
Prihláste sa k odberu noviniek!

Plná verzia súhlasu

Contract Administration Slovakia s.r.o.

Karadžičova 16
821 08 Bratislava

+421 901 911 197
reception@crowe.sk

Registered under number IČO:
35917059

Mapa