23.01.2024 Personálny manažment

Legislatívne zmeny od 01.01.2024 v oblasti personalistiky a miezd


Minimálna mesačná mzda /MM/ od 1.1.2024 podľa stupňov náročnosti

Minimálna mesačná mzda sa zvyšuje podľa stupňov náročnosti práce. Zamestnávateľ musí poskytovať zamestnancovi mzdu najmenej vo výške minimálnej mzdy, resp. minimálnej mzdy prislúchajúcej pre konkrétny stupeň náročnosti práce.

Stupeň náročnosti práceKoeficient MM  MM v roku 2024 €
11,0750,00
21,2866,00
31,4982,00
41,61 098,00
51,81 214,00
62,01 330,00
  • Minimálna hodinová mzda od 1.1.2024 – 4,310 €/hodina – úväzok 40 h
  • Úväzok 38,75 hod. – 4,449 €/hodina
  • Úväzok 37,5 hod. – 4,597 €/hodina

Príplatky naviazané na minimálnu mzdu k 1.1.2024

Príplatok                                                         Suma platná v roku 2024       
Za sobotu    2,155 €/hod.
Za sobotu, pri pravidelnej práci v sobotu1,9395 €/hod.
Za nedeľu   4,310 €/hod.
Za nedeľu, pri pravidelnej práci v nedeľu 3,879 €/hod.
Za noc1,724 €/hod.
Za noc, riziková práca v noci    2,155 €/hod.
Za noc, prevažná práca v noci        1,5085 €/hod.
Za pohotovosť mimo pracoviska          0,862 €/hod.
Za sťažený výkon práce   0,862 €/hod.
Dohodári za sviatok    4,31 €/hod.

Pracovná pohotovosť na pracovisku k 1.1.2024

Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku patrí zamestnancovi mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy, pre rok 2024 najmenej suma 4,310 €.

Pracovná pohotovosť mimo pracoviska k 1.1.2024

Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada najmenej 20 % minimálnej mzdy za hodinu, čo znamená 20 % z 4,310 € = 0,862 €.

Zmena zákona č.241/1993 Z.z. – štátne sviatky

Deň 1. september – už nie je dňom pracovného pokoja ani sviatkom podľa Zákonníka práce.

Nezdaniteľné časti zo základu dane k 1.1.2024

  • Nezdaniteľná časť na daňovníka je 5 646,48 € ročne, 470,54 € mesačne.
  • Nezdaniteľná časť na manželku je 5 162,50 € ročne.
  • Doplnkové dôchodkové sporenie (DDS), Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP) je 180,00 € ročne.

Odvod zamestnávateľa na zdravotné poistenie k 1.1.2024

Odvod zamestnávateľa sa zvyšuje z 10% vymeriavacieho základu na 11%.

Maximálny vymeriavací základ na Sociálne a zdravotné poistenie k 1.1.2024

Maximálny mesačný vymeriavací základ na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie a do rezervného fondu je 9128,00 € (7 x 1304 €, čo bola priemerná mzda zistená za rok 2022).

Úrazové poistenie a zdravotné poistenie maximálny vymeriavací základ stanovený nemajú.

Odvodová odpočítateľná položka pri sezónnej práci – k 1.1.2024

Maximálne  652,00 € mesačne (50 % z 1304 €, z priemernej mzdy zistenej za rok 2022).

Podpora v čase skrátenej práce /kurzarbeit/ k 1.1.2024

Suma podpory za jednu hodinu na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa je najviac suma:

  • 60 % z 1/174 x 2 x 1304 € = 60 % z 14,988505 € = 8,9931 €.

V roku 2024 sa podpora vypočíta z priemerného hodinového zárobku najviac vo výške 14,9885 €.


Informujte sa o našich službách

Chcete zostať informovaní?
Prihláste sa k odberu noviniek!

Plná verzia súhlasu

Contract Administration Slovakia s.r.o.

Karadžičova 16
821 08 Bratislava

+421 901 911 197
reception@crowe.sk

Registered under number IČO:
35917059

Mapa