Combined Shape

Personálny manažment


Personálny manažment

Komplexná služba Human Capital Solutions má za cieľ pokryť akékoľvek potreby firmy/zamestnávateľa, ktoré súvisia s ľudským kapitálom.

Sme presvedčení, že komplexné a previazané riešenie umožňuje dosiahnutie efektivity v oblasti nákladov aj procesov a prináša tak očakávanú pridanú hodnotu. Rozsah a spôsob vykonania služieb vždy závisí na požiadavkách a potrebách Klienta.

Sme schopní vlastnými konzultantmi alebo prostredníctvom preverených partnerov poskytnúť služby v oblastiach:

 • implementácia a správa dochádzkových a HR systémov správa benefitov,
 • pracovné právo,
 • oblasť bezpečnosti práce,
 • talent management (assessment a development centrá),
 • kompetenčné modely,
 • recruitment,
 • správa osobných zložiek zamestnancov,
 • revízie a príprava pracovno – právnych dokumentov (t.j. zmlúv, interných predpisov),
 • správa dochádzkových záznamov/systémov,
 • správa benefitov,
 • príprava podkladov pre výpočet miezd,
 • výpočet rôznych nárokov zamestnanca (napr. nárok na dovolenku , platené voľno, výpovednú dobu, odstupné, podklady pre výpočet odmien, atď),
 • monitoring dôležitých termínov v súvislosti s pracovno – právnym vzťahom (uplynutia skúšobnej doby, uplynutia pracovného pomeru na dobu určitú, harmonogram BOZP školenia a zdravotných prehliadok),
 • spracovanie a výpočet cestovných náhrad,
 • HR reporting,
 • revízie a nastavenie procesov.

Súčasťou nášho riešenia je možnosť zriadenia hot – line pre vašich zamestnancov alebo prítomnosť konzultantov CA v sídle vašej spoločnosti (tzv. duty hours).

Dôveruje nám viac ako 500 klientov:

Outsourcing v oblasti personalistiky – hlavné výhody:

Efektívne zavedená personálna administratíva pomáha zefektívniť personálne procesy v organizácii a optimálne využívať zdroje, preto sa ju oplatí zveriť odborníkom. Outsourcing v oblasti personalistiky poskytuje spoločnostiam mnohé výhody, ako napr:

Zníženie nákladov

Úspora prevádzkových nákladov je jednou z najvýznamnejších výhod, ktoré poskytuje outsourcing personalistiky. Klienti, ktorí využívajú túto službu, nemusia zamestnávať pracovníkov HR a hľadať za nich náhradu v prípade dlhodobých absencií a nevznikajú im z tohto titulu náklady. Takisto nemusia investovať do profesionálnych personálnych a mzdových systémov a ich aktualizácie v súlade s meniacimi sa predpismi.

Súlad s predpismi

Profesionálny poskytovateľ personálnych služieb neustále sleduje zmeny v pracovnom práve a aktualizuje svoje znalosti. Klienti využívajúci takúto službu získavajú istotu, že ich personálne procesy sú vykonávané v súlade s predpismi. Okrem toho, keď klienti zverili správu ľudských zdrojov spoločnosti Contract Administration, nemusia znášať náklady na školenia pre svojich zamestnancov HR.

Prenos zodpovednosti

V rámci outsourcingu HR sa plná zodpovednosť za spracovanie HR prenáša na Contract Administration. Zodpovedáme za správnosť pripravenej dokumentácie a kontakt s úradmi.

Moderné IT nástroje

V rámci našich služieb poskytujeme prístup k vlastnej platforme Asistar, ktorá podporuje digitalizáciu HR procesov. Platforma umožňuje našim klientom využívať okrem iného elektronický spis alebo elektronické žiadosti o dovolenku. Rozsah funkcií platformy Asistar je prispôsobený individuálnym potrebám našich klientov.

Dôvernosť údajov

Zaručujeme úplnú bezpečnosť zverených údajov – tieto údaje sa spracúvajú a uchovávajú v súlade s prísnymi bezpečnostnými normami.

Komplexné služby

Poskytujeme aj poradenstvo v oblasti HR, ktoré priamo súvisí s ľudskými zdrojmi a týka sa zvyšovania efektívnosti zamestnancov. To je možné vďaka moderným metódam v oblasti kompetencií zamestnancov a politiky odmeňovania. Naše služby zahŕňajú aj pomoc pri vytváraní systému riadenia prostredníctvom cieľov. Všetky prvky našej ponuky sú navzájom kompatibilné a spoločne zabezpečujú komplexné personálne a mzdové služby.

Prečo si vybrať outsourcing personalistiky prostredníctvom Contract Administration?

Najvyššia kvalita služieb

Outsourcing HR a miezd, ktoré ponúkame našim klientom, sú služby, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy kvality a ktoré neustále rozvíjame.

Súlad s nariadením GDPR

Služby v oblasti HR poskytujeme podľa platných predpisov o ochrane osobných údajov a v súlade s usmerneniami Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

Kompetentný tím

Naši špecialisti majú rozsiahle znalosti a praktické skúsenosti v oblasti personalistiky a mzdovej administratívy. Svoje vedomosti systematicky aktualizujú a zvyšujú si kvalifikáciu. Zákazníkom poskytujú priebežnú podporu v každej fáze spolupráce a vyberajú riešenia optimálne prispôsobené potrebám danej spoločnosti.

Výhodné lokality

Služby outsourcingu HR a miezd ponúkame v každej z našich prevádzok, klienti môžu využiť aj naše online služby. Pôsobíme v Bratislave a v šiestich servisných centrách v Poľsku a v Českej republike.

Flexibilná ponuka

Našim klientom ponúkame možnosť flexibilne prispôsobiť našu ponuku ich individuálnym potrebám. V spoločnosti Contract Administration znamená outsourcing HR nielen získanie podpory od odborníkov, ale aj možnosť využívať nástroje určené na uľahčenie zvládania interných procesov. Ponúkame tiež možnosť poskytnutia našich odborníkov na výkon práce v priestoroch klienta, ako aj vzdialený prístup klienta do svojej databázy v našom softvéri.

Moderné technologické riešenia

Našim klientom a ich zamestnancom poskytujeme prístup k portálu Asistar. Portál umožňuje napr. podávanie žiadostí o dovolenku v elektronickej verzii alebo evidenciu pracovného času (RCP). Vďaka automatizácii personálnych operácií získavajú zamestnanci a zamestnávatelia rýchly prístup k potrebným informáciám. Asistar zlepšuje obeh informácií a zvyšuje bezpečnosť prístupu k údajom.

Viac ako 30 rokov skúseností

Sme jednou z prvých profesionálnych firiem poskytujúcich outsourcing HR a miezd v Poľsku a v strednej a východnej Európe. Za viac ako 30 rokov sme získali znalosti a skúsenosti, ktoré nám umožňujú vyvíjať optimálne a bezpečné riešenia, ktoré oceňuje viac ako 500 klientov využívajúcich naše služby. Sme sesterskou firmou spoločnosti Crowe, ktorá ponúka daňové a účtovné služby, ako aj služby v oblasti auditu vo viac ako 130 krajinách.

HR a mzdový outsourcing – krok za krokom

Ako sa pripraviť na HR a mzdový outsourcing a čomu venovať pozornosť?

Chcete zostať informovaní?
Prihláste sa k odberu noviniek!

Plná verzia súhlasu

Contract Administration Slovakia s.r.o.

Karadžičova 16
821 08 Bratislava

+421 901 911 197
reception@crowe.sk

Registered under number IČO:
35917059

Mapa