7.02.2024 Daň

Ročné zúčtovanie dane vs. daňové priznanie


Ročné zúčtovanie dane si mnohí často mýlia s daňovým priznaním. A hoci cieľ je v podstate rovnaký (vypočítať a vysporiadať dane za posledný rok), je potrebné rozlišovať medzi týmito dvoma pojmami.

Je to tak najmä preto, že ročné zúčtovanie dane nie je vždy možné spracovať zamestnávateľom a za určitých okolností je nutné podať daňové priznanie.

Zásadný rozdiel

Zamestnanec môže (ale nemusí) požiadať svojho zamestnávateľa o spracovanie ročného zúčtovania dane. Na základe tejto žiadosti a predložených dokladov zamestnávateľ následne spracuje ročné zúčtovanie dane a výsledok výpočtu započíta najneskôr do marcovej mzdy zamestnanca. Výsledkom môže byť preplatok, nedoplatok alebo “nula”.

O ročné zúčtovanie dane si nemôže požiadať zamestnanec, ktorý mal v predchádzajúcom roku iné príjmy ako príjmy zo závislej činnosti (napr. príjmy zo živnosti, z prenájmu, osobnej asistencie, z výhry a p.). Taký zamestnanec si musí podať daňové priznanie.

Daňové priznanie podáva zamestnanec sám; zamestnávateľ tu nepodniká žiadne kroky, nespracováva daňové priznanie, ani zamestnancovi nepomáha s prípravou. Zamestnávateľ zamestnancovi vydá iba Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za daný rok. Zamestnanec môže samozrejme využiť služby daňového poradcu, ktorý spracuje jeho daňové priznanie.

Zamestnanec musí podať daňové priznanie do 31. marca na príslušnom daňovom úrade podľa miesta svojho trvalého bydliska. Ak zamestnanec potrebuje viac času na spracovanie a podanie daňového priznania, zašle príslušnému daňovému úradu oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Nový termín na predloženie bude maximálne 30. júna alebo 30. septembra (ak daňovník poberal príjmy zo zahraničia).

V ročnom zúčtovaní dane aj v daňovom priznaní za rok 2023 si zamestnanec môže uplatniť nezdaniteľné časti základu dane. Najmä nezdaniteľnú  časť na daňovníka; nezdaniteľnú časť na manžela/manželku; nezdaniteľnú časť pri doplnkovom dôchodkovom sporení a PEPP (do výšky 180 €).  Je možné uplatniť si aj daňový bonus na dieťa alebo daňový bonus na zaplatené úroky. Zamestnanec môže tiež darovať 2% alebo 3% dane akejkoľvek registrovanej organizácii.

V ročnom zúčtovaní dane za rok 2023 je možné, aby si zamestnanec, ktorý mal viac ako jedného zamestnávateľa, mohol vybrať ktoréhokoľvek z nich na spracovanie ročného zúčtovania dane.


Zobraziť viac

Žiadne výsledky

Neboli nájdené žiadne záznamy

Informujte sa o našich službách

Chcete zostať informovaní?
Prihláste sa k odberu noviniek!

Plná verzia súhlasu

Contract Administration Slovakia s.r.o.

Karadžičova 16
821 08 Bratislava

+421 901 911 197
reception@crowe.sk

Registered under number IČO:
35917059

Mapa