ozn
28.08.2023 Pracovní právo

Zákon o ochraně oznamovatelů


Zákon o ochraně oznamovatelů v České republice začal platit od 1. srpna 2023 a reprezentuje dlouho očekávanou implementaci evropské směrnice o ochraně oznamovatelů porušení práva Unie.

Hlavním účelem tohoto zákona je podpora a usnadnění oznamování potenciálního protiprávního jednání. Právní úprava definuje oznamovatele, protiprávní jednání a zavádí ochranná opatření pro oznamovatele a další účastníky procesu. Zaměstnavatelé s více než 50 zaměstnanci musí implementovat vnitřní oznamovací systém a zabezpečit tak ochranu oznamovatelů. Tento článek obsahuje detailní informace o povinnostech zaměstnavatelů, postupu oznamování, ochranných opatřeních a sankcích za porušení zákona.

Pro více informací o této problematice se podívejte na celý článek na webu Crowe.


Přečtěte si také

21.09.2023 Pracovní právo
baby
1.06.2023 Pracovní právo
18.05.2023 Pracovní právo

Objevte naše služby

Chcete být stále v obraze?
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zobrazit celé znění souhlasu

Contract Administration spol. s r.o.

U Garáží 1611/1, Holešovice
170 00 Praha 7, Česká republika

+420 221 111 611
contact@ca-staff.eu

IČO: 25084682, DIČ: CZ25084682
registrovaná u Městského soudu v Praze,
oddíl C, spisová značka 48378

Mapa