5.01.2024 Mzdy

Mzdy – změny v roce 2024


Každý rok dochází ve mzdové oblasti ke změnám základních parametrů ovlivňujících výpočet mezd. O velkém počtu legislativních změn jsme informovali již v článcích ze 4.12.2023 a 22.12.2023. Pokud jste je ještě nečetli, doporučujeme si je pročíst. V tomto článku se však podíváme na zbývající změny.

Aktualizace: 15.1.2024

Minimální a zaručená mzda

Od 1.1.2024 se zvýšila minimální mzda z 17 300 Kč na 18 900 Kč měsíčně, resp. ze 103,80 Kč/hod na 112,50 Kč/hod. Tím se zároveň zvyšuje minimální vyměřovací základ u zdravotního pojištění, který je roven právě minimální mzdě. Zvýšením minimální mzdy se však ovlivňují i jiné mzdové parametry.

Například se zvyšuje minimální mzda, které musí zaměstnanec dosáhnout, aby mu mohl být vyplacen daňový bonus (záporná daň), a to na 9 450 Kč (polovina minimální mzdy). Také roste minimální příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí (10 % minimální mzdy).

Rovněž rostou zaručené mzdy u některých skupin.

Redukční hranice

Redukční hranice u nemocenského pojištění, které ovlivňují maximální výši nemocenských dávek a nepřímo také maximální výši náhrady mzdy za nemoc, kterou vyplácí prvních 14 dní zaměstnavatel, se zvýšily o 9 %. Jedná se o jeden z největších nárůstů za posledních 8 let. Nejvyšší byl zaznamenán v roce 2022, kdy redukční hranice vzrostly o 9,8 %.

Nové redukční hranice pro 2024 (v závorce jsou uvedeny hranice hodinových sazeb pro náhradu mzdy za nemoc):

1. redukční hranice činí 1 466 Kč (256,55 Kč)

2. redukční hranice činí 2 199 Kč (384,83 Kč)

3. redukční hranice činí 4 397 Kč (769,48 Kč).

Zvýšení limitu pro osvobození u stravenek a stravenkového paušálu

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) zvýšila hodnoty stravného na pracovních cestách. Vzhledem k tomu, že limit pro osvobození částky pro stravenky a stravenkový paušál od daně je navázán na horní hranici stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, mění se i tento limit. Nová výše zmíněné horní hranice činí 166 Kč. Limit je stanoven na 70 % této hranice, takže nový limit pro osvobození činí 116,20 Kč.

Maximální vyměřovací základ u SP

S růstem průměrné mzdy pro rok 2024 vzrostl i roční maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění. Jakmile zaměstnanec tohoto limitu v průběhu roku dosáhne, již neplatí ani on ani zaměstnavatel sociální pojištění. Pro rok 2024 tento limit činí 2 110 416 Kč.

Upozorňujeme, že od letoška vzniká nesoulad mezi maximálním vyměřovacím základem pro sociální pojištění a hranicí pro progresivní daň. Jak jsme již informovali, konsolidační balíček snížil hranici pro progresivní daň z 48 násobku na 36 násobek průměrné mzdy (resp. z 4 násobku na 3 násobek v případě měsíčního období). Pro maximální vyměřovací základ u SP však zůstal 48 násobek zachován. Roční limit pro progresivní daň je tak 1 582 812 Kč.

Změny v exekučních srážkách ze mzdy

Došlo k ukončení mimořádného navýšení normativních nákladů na bydlení, které platilo jen pro rok 2023. Tím došlo fakticky ke snížení těchto normativních nákladů a tím pádem i k reálnému poklesu nezabavitelných částek pro povinného i každou vyživovanou osobu.

Nová nezabavitelná částka na povinného je 12 705 Kč (snížení o 933 Kč). Pro vyživovanou osobu 3 176 Kč (snížení o 234 Kč). Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, činí 28 586 Kč. Částky jsou pro zjednodušení matematicky zaokrouhlené, přestože takové zaokrouhlení nařízení vlády nepřipouští.

Snížení paušální částky náhrady na home office

Vyhláškou byla od 1.1.2024 snížena paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku (home office). Nová částka činí 4,50 Kč za každou započatou hodinu. Jedná se tedy o snížení o 0,10 Kč.


Ivana Brancuzká Country Manager
Martin Svoboda Payroll Business Development Manager

Objevte naše služby

Chcete být stále v obraze?
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zobrazit celé znění souhlasu

Contract Administration spol. s r.o.

U Garáží 1611/1, Holešovice
170 00 Praha 7, Česká republika

+420 221 111 611
contact@ca-staff.eu

IČO: 25084682, DIČ: CZ25084682
registrovaná u Městského soudu v Praze,
oddíl C, spisová značka 48378

Mapa