18.03.2022 Mzdy

Zrovnoprávnenie stravných lístkov


Od 1. januára 2022 sa zavádza zrovnoprávnenie stravných lístkov a finančného príspevku na stravovanie. Pri finančnom príspevku sa prakticky nič nemení.

Doposiaľ bolo pre zamestnancov výhodnejšie brať si stravné lístky, pretože podľa predošlého zákona bol príspevok zamestnávateľa na stravný lístok oslobodený od dane a odvodov v akejkoľvek výške, čo neplatilo pri finančnom príspevku.

Od nového roka však dochádza k zjednoteniu daňového a odvodového režimu stravných lístkov a finančného príspevku na stravovanie. V oboch prípadoch sa bude z nadlimitnej sumy nehradenej z prostriedkov sociálneho fondu odvádzať daň aj odvody.

Príklad z praxe:

  • Firma, ktorá prispieva svojmu zamestnancovi na stravu piatimi eurami denne. Kým v starom režime bol päťeurový stravný lístok oslobodený od dane a odvodov, pri finančnom príspevku už nadlimitná časť podliehala zdaňovaniu.
  • Ak teda zamestnanec odpracoval 20 dní, za mesiac dostal v stravných poukážkach 100 eur, kým pri finančnom príspevku išlo o 88 eur (zvyšných 12 eur sa odviedlo na dani a odvodoch).
  • Od nového roka sa teda nemení nič pre tých, ktorí si aj v súčasnom roku vybrali finančný príspevok. Avšak pre zrovnoprávnenie dostanú tí, čo doteraz mali stravné lístky, podľa vyššie uvedeného príkladu o 12 eur menej.

Pozor! Stravný lístok aj finančný príspevok treba vyplácať zamestnancom vopred!


Informujte sa o našich službách

Chcete zostať informovaní?
Prihláste sa k odberu noviniek!

Plná verzia súhlasu

Contract Administration Slovakia s.r.o.

Karadžičova 16
821 08 Bratislava

+421 901 911 197
reception@crowe.sk

Registered under number IČO:
35917059

Mapa