26.10.2023 Daně

Změna v uplatnění daňového zvýhodnění


V červenci letošního roku Nejvyšší správní soud (NSS) rozhodoval ve věci žaloby fyzické osoby vůči finančnímu úřadu. Žalobce si v daňovém přiznání za rok 2021 uplatnil daňové zvýhodnění na svého syna i za měsíc březen, přičemž syn se narodil 1.3.1995. Finanční úřad za měsíc březen roku 2021 odmítl uznat nárok na daňové zvýhodnění s odůvodněním, že k 1.3.2021 již syn dosáhl 26 let, a tak nebyly na počátku měsíce splněny podmínky pro uplatnění nároku, neboť po dosažení 26 let věku již ztrácí osoba status „nezaopatřeného dítěte“.

Finanční úřad vycházel i ze stanoviska Ministerstva financí, dle kterého nelze již uznat daňového zvýhodnění (ani slevu na studenta) v měsíci, na jehož počátku (tedy 1. den) osoba dosáhla 26 let.

NSS ve svém rozsudku s č.j. 59 Af 3/2023-60 rozhodl, že tento výklad není správný. Ačkoli NSS přiznává, že tato problematika není v zákoně o daních z příjmů jednoznačně řešena a uznává tak, že existují dva jazykové výklady – jeden, že daňové zvýhodnění (slevu na studenta) uznat lze i za měsíc, na jehož počátku osoba dosáhla věku 26 let, druhý, že již daňové zvýhodnění (slevu na studenta) uznat nelze – stanovuje, že je třeba se přiklonit k tomu jazykovému výkladu, který je pro poplatníka daně příznivější.

Finanční úřady by již tedy měly nově uznávat nárok na daňové zvýhodnění a slevu na dani i za měsíce, v nichž osoba, jejíž věk se posuzuje, dovršila věku 26 let již k 1. dni daného měsíce.


Ivana Brancuzká Country Manager
Martin Svoboda Payroll Business Development Manager

Objevte naše služby

Chcete být stále v obraze?
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zobrazit celé znění souhlasu

Contract Administration spol. s r.o.

U Garáží 1611/1, Holešovice
170 00 Praha 7, Česká republika

+420 221 111 611
contact@ca-staff.eu

IČO: 25084682, DIČ: CZ25084682
registrovaná u Městského soudu v Praze,
oddíl C, spisová značka 48378

Mapa