5.03.2021 Daně

Roční zúčtování daně


V rámci roční mzdové agendy má mzdová účetní bez debat nejvíce práce právě s ročním zúčtováním daně. Jistě, budou existovat i výjimky, zejména u interního zpracování mezd v menších firmách, ve kterých zaměstnanci o roční zúčtování buď nežádají vůbec nebo si nic neuplatňují. Ale pro účetní firmu, která pro své klienty zpracovává i mzdové účetnictví a má klientů více, bude téměř vždy roční zúčtování daně představovat stěžejní příčinu zvýšeného množství práce.

Roční zúčtování je mnohými zaměňováno s daňovým přiznáním. Přestože je cíl obou těchto institutů v podstatě stejný (vyrovnat za uplynulý rok daně), musíme tyto dva pojmy od sebe rozlišovat. A to především z důvodu, že roční zúčtování daně nesmí být provedeno tomu, kdo podává daňové přiznání, ať už je podání dobrovolné nebo povinné.

Jaký je tedy zásadní rozdíl? O roční zúčtování může (ale nemusí) požádat zaměstnanec svého zaměstnavatele. Na základě takové žádosti a dodaných dokumentů pak zaměstnavatel roční zúčtování zpracuje a nejpozději ve mzdách za březen zaměstnanci vyplatí případnou vratku daně. Vzhledem k tomu, jaké zákonné podmínky musí zaměstnanec splňovat, aby mohl požádat o roční zúčtování daně, není možné, aby byl výsledek ročního zúčtování záporný, tedy aby vznikl nedoplatek na dani.

Daňové přiznání zpracovává zaměstnanec sám; zaměstnavatel zde nijak nefiguruje, daňové přiznání nezpracovává, ani zaměstnanci s vypracováním nepomáhá. Zaměstnanec samozřejmě může využít služeb daňového poradce, který mu daňové přiznání zpracuje. Daňové přiznání musí podat na finanční úřad, od kterého pak obdrží vratku daně nebo kterému zaplatí nedoplatek na dani.

V ročním zúčtování i daňovém přiznání si může zaměstnanec uplatnit některé slevy a nezdanitelné části základu daně. Ze slev se jedná o slevu na manželku a školkovné. Z nezdanitelných částí základu daně jsou to bezúplatná plnění (dary), úroky z úvěru na bydlení, příspěvky na penzijní připojištění, pojistné na životní pojištění, členské příspěvky odborové organizaci a úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Dále je možné uplatnit všechny ostatní slevy na dani (a daňové zvýhodnění), které mohou být v rámci měsíční mzdy u zaměstnavatele. Pokud však již byly uplatněny měsíčně, vratku daně určitě nezvýší.

Slevy na dani snižují daňovou povinnost v plné částce, zatímco nezdanitelné části základu daně, jak už název napovídá, snižují základ daně a reálná úspora u nich tak představuje 15 % z uplatňované částky. Ukažme si to na příkladu. Pokud zaměstnanec na zálohách na dani za rok 2020 zaplatil 50 000 Kč a uplatňuje si dar ve výši 3 000 Kč a slevu na manželku ve výši 24 840 Kč, vrátí se mu 25 290 Kč (24 840 + 15 % z 3 000).

Stejně jako minulý rok, i letos upozorňujeme na úskalí uplatnění životního pojištění. V praxi se totiž často stává, že zaměstnanec žádá o uplatnění pojistného na životní pojištění, ale přitom mu to žádnou vratku daně nepřinese (celé zálohy pokryje sleva na poplatníka, zaměstnanec neměl žádné příjmy atd.). V případě, že by však životní pojištění rušil, s čímž se setkáváme relativně často, vznikla by mu povinnost podat daňové přiznání a uplatněné pojistné z minulých let dodanit, přestože mu to v minulých letech žádné peníze navíc nepřineslo. Doporučujeme tedy každému, kdo si uplatňuje životní pojištění, aby se nejdříve zamyslel, zda mu toto pojistné vratku daně zvýší či nikoli. Je samozřejmě možné i předem požádat svého zaměstnavatele o kontrolu, zda uplatnění životního pojištění má smysl.


Martin Svoboda Payroll Business Development Manager

Objevte naše služby

Chcete být stále v obraze?
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zobrazit celé znění souhlasu

Contract Administration spol. s r.o.

U Garáží 1611/1, Holešovice
170 00 Praha 7, Česká republika

+420 221 111 611
contact@ca-staff.eu

IČO: 25084682, DIČ: CZ25084682
registrovaná u Městského soudu v Praze,
oddíl C, spisová značka 48378

Mapa