29.07.2022 Sociální a zdravotní pojištění

Sleva na sociálním pojištění pro zaměstnavatele


V druhé polovině června 2022 vyšel ve sbírce nový zákon, podle kterého v účinností od února 2023 obdrží zaměstnavatelé slevu na sociálním pojištění v případě, že budou zaměstnávat vybrané skupiny obyvatel s kratším úvazkem. Cílem je právě zvýšení zaměstnanosti těchto osob a podpora zkrácených úvazků.

Sleva se vztahuje na pojistné, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance. Mzdy zaměstnanců se tak touto slevou nijak nezmění. Sleva sníží náklady zaměstnavatele, čímž ho má motivovat k zaměstnání na kratší pracovní úvazek. Výše slevy činí 5 %.

Základní podmínky a podpořené skupiny

Sleva se bude týkat jen zaměstnanců mladších 21 let (bez ohledu na úvazek) nebo zaměstnanců se sjednanou týdenní pracovní dobu od 8 do 30 hodin, přičemž zaměstnanec musí spadat do jedné z těchto kategorií:

  1. osoby starší 55 let
  2. osoby pečující o dítě mladší 10 let
  3. osoby pečující o osoby blízké závislé na pomoci jiné osoby
  4. studenty
  5. osoby na rekvalifikaci
  6. osoby se zdravotním postižením

Sleva může být poskytnuta pouze na jeden pracovní poměr a pouze u jednoho zaměstnavatele. Pokud má tedy zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele více pracovních poměrů, sleva se uplatní jen u jednoho z nich. Pokud má zaměstnanec více zaměstnavatelů, sleva bude uplatněna u toho zaměstnavatele, který to oznámí ČSSZ jako první.

Zákon současně uvádí další podmínky, např. mzda zaměstnance nesmí přesáhnout 1,5násobek průměrné mzdy, hodinová mzdy nesmí přesáhnout 1,15 % průměrné mzdy, počet odpracovaných hodin v daném měsíci nesmí přesáhnout 138 hod (v případě, že zaměstnanec nastoupil do zaměstnání v průběhu kalendářního měsíce, zkrátí se tento limit poměrově vůči kalendářním dnům) atd.

Zaměstnavatel musí zaměstnance upozornit, že na něj uplatňuje slevu a poučit ho o jeho povinnostech, jako je nahlášení změn do 8 kalendářních dnů. Zároveň je nutné zaměstnavateli doložit nárok na slevu (např. potvrzení o studiu, rodný list dítěte, potvrzení Úřadu práce o závislosti osoby a čestným prohlášením, že zaměstnanec o tuto osobu pečuje).

Zákon nabývá účinnosti 1. února 2023, poprvé tak bude možné uplatnit slevu za mzdy 02/2023. Avšak pokud si chce zaměstnavatel zajistit, že bude moct uplatňovat slevu u svých stávajících zaměstnanců splňujících podmínky pro slevu, měl by oznámit záměr uplatňovat slevu 1. ledna 2023, protože zákon umožňuje zaslat záměr nejdříve 1 měsíc přede dnem, od kterého bude slevu uplatňovat. Přičemž pokud má zaměstnanec více zaměstnavatelů, je rychlost zaměstnavatele v podání záměru stěžejní.


Martin Svoboda Payroll Business Development Manager

Přečtěte si také

27.03.2023 Sociální a zdravotní pojištění
8.12.2022 Sociální a zdravotní pojištění
3.11.2021 Sociální a zdravotní pojištění

Objevte naše služby

Chcete být stále v obraze?
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zobrazit celé znění souhlasu

Contract Administration spol. s r.o.

U Garáží 1611/1, Holešovice
170 00 Praha 7, Česká republika

+420 221 111 611
contact@ca-staff.eu

IČO: 25084682, DIČ: CZ25084682
registrovaná u Městského soudu v Praze,
oddíl C, spisová značka 48378

Mapa