29.08.2019 PPK

Webinar: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – wyzwania stojące przed pracodawcą


Od 1 stycznia 2020 roku PPK musiały wdrożyć firmy zatrudniające minimum 50 pracowników. Jakie obowiązki nałożyła na pracodawców ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych i jak można było przygotować się do uruchomienia programu PPK w firmie?  

Na naszym webinarze omówiliśmy m.in.:

  • Za co w ramach PPK odpowiada pracodawca?
  • Jakie kroki są niezbędne do wdrożenia PPK?
  • Za co PIP może nałożyć karę na pracodawcę?
  • Co może być potraktowane jako zniechęcanie pracowników do PPK?
  • Jakie czynności leżą po stronie pracodawcy w ramach administracji PPK?
  • W czym pracodawcy nie pomogą instytucje finansowe zarządzające PPK?

W trakcie trwania webinaru odpowiedzieliśmy na Państwa pytania.

Webinar poprowadził:

Łukasz Jasiński
Strategy Advisor
Contract Administration
Specjalizuje się we wdrażaniu rozwiązań z obszaru HR i optymalizacji procesów kadrowo – płacowych. Pomaga pracodawcom w dostosowaniu procesów do nowych regulacji prawnych, takich jak Pracownicze Plany Kapitałowe. Jako trener biznesowy przeprowadził ponad 200 szkoleń dla przedsiębiorców, wspierając w uruchomieniu nowego biznesu ponad 100 firm.

 Zobacz także: Obsługa PPK


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa