27.02.2020 PPK

Webinar: Jak efektywnie wdrożyć PPK w firmie? Praktyczne informacje i przykłady


26 lutego 2020 roku odbył się bezpłatny webinar z ekspertami PPK.

Zobacz także: Obsługa PPK

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązkiem utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych zostały objęte firmy zatrudniające 50-249 pracowników. Od 1 lipca 2020 obowiązek ten dotyczyć będzie również firm zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Jakie są podstawowe cele i zasady PPK oraz jak przygotować się do wdrożenia programu?

Wspólnie z Biurem Programów Emerytalnych i Kapitałowych Mentor przeprowadziliśmy webinar, podczas którego przekazaliśmy uczestnikom najważniejsze informacje dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych. Spotkanie przeprowadzili eksperci z Contract Administration i Mentor:

Adrian Troczyński, Z-ca Dyrektora, Ekspert ds. programów emerytalnych i kapitałowych, Mentor

Tematy:

  • Jak zaplanować akcję informacyjną dla pracowników o PPK?
  • Jak ocenić instytucje zarządzające PPK?
  • Jak dokumentować proces utworzenia i uruchomienia PPK?

Łukasz Jasiński, Strategy Advisor, Contract Administration

Tematy:

  • Za co w ramach PPK odpowiada pracodawca?
  • Jakie kroki są niezbędne do wdrożenia PPK?
  • Za co PIP może nałożyć karę na pracodawcę?
  • Co może być potraktowane jako zniechęcanie pracowników do PPK?
  • Jakie czynności leżą po stronie pracodawcy w ramach administracji PPK?

Podczas webinaru była możliwość zadawania pytań.

Udział w webinarze był bezpłatny.

Zobacz także: Wyzwania pracodawców 2020 – wyniki badania


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa