14.06.2024 Pracovné právo

Zvýšenie súm stravného od 1.8.2024 – návrh


Dňa 4.6.2024 zverejnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predbežnú informáciu o návrhu opatrenia o sumách stravného.

Predbežná informácia má označenie PI/2024/129 a môžete ju nájsť na portáli SLOV-LEX.

V predbežnej informácii ministerstvo potvrdzuje, že rast cien dosiahol hodnotu 5,3 %, tým pádom nové sumy stravného budú vo výške uvedenej ďalej.

Návrh opatrenia o sumách stravného bude zverejnený do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) ešte v júni 2024. Po ukončení MPK sa opatrenie zverejní v Zbierke zákonov.

Na základe doterajších skúseností s trvaním legislatívneho procesu možno predpokladať, že nové sumy stravného budú platné od 1. augusta 2024, prípadne od 1. septembra 2024.

Sumy stravného (diéty) pri tuzemskej pracovnej ceste sa zvýšia nasledovne:

  • 8,30 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 12,30 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 18,40 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

Okrem toho sa zvýši aj maximálny možný príspevok zamestnávateľa na jedlo na 4,57 € plus príspevok zo sociálneho fondu. Najnižšia možná hodnota „gastrolístka“ bude 6,23 €.

Finančný príspevok na stravovanie sa takisto zvýši, pričom bude najmenej 3,43 € a najviac 4,57 € plus príspevok zo sociálneho fondu.

Upozorňujeme, že stravné sa stále platí vopred!


Informujte sa o našich službách

Chcete zostať informovaní?
Prihláste sa k odberu noviniek!

Plná verzia súhlasu

Contract Administration Slovakia s.r.o.

Karadžičova 16
821 08 Bratislava

+421 901 911 197
reception@crowe.sk

Registered under number IČO:
35917059

Mapa