22.08.2022 Mzdy

Zvýšenie stravného od 1. septembra 2022


Vplyvom inflácie sa od septembra znovu zvýšia sumy stravného za domáce pracovné cesty nasledovne:

 • 6,40 EUR – časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 9,60 EUR – časové pásmo 12-18 hodín,
 • 14,50 EUR – nad 18 hodín.

Na základe toho budú platiť nasledujúce sumy stravných lístkov:

 • Maximálna hodnota stravného lístka bude 6,40 EUR
 • Maximálny príspevok zamestnávateľa na stravný lístok bude 3,52 EUR
 • Minimálna hodnota stravného lístka bude 4,80 EUR
 • Minimálny príspevok zamestnávateľa na stravný lístok bude 2,64 EUR
zvysenie stravneho
Zdroj obrázku: elements.envato

V prípade, že zamestnávateľ poskytuje zamestnancom finančný príspevok, budú platiť nasledujúce sumy:

 • minimálna hodnota finančného príspevku = 2,64 EUR
 • maximálna hodnota finančného príspevku = 3,52 EUR

Finančný príspevok/stravný lístok môže zamestnávateľ uhradiť aj zo sociálneho fondu, bez limitu. 

Stravný lístok aj finančný príspevok na stravovanie sa poskytuje vopred.

Zvýšenie náhrad pri používaní motorového vozidla na pracovnej ceste

Od septembra budú v platnosti nasledujúce základné náhrady za každý km:

 • 0,063 €/km – jednostopové vozidlá a trojkolky,
 • 0,227 €/km – osobné motorové vozidlá.

Informujte sa o našich službách

Chcete zostať informovaní?
Prihláste sa k odberu noviniek!

Plná verzia súhlasu

Contract Administration Slovakia s.r.o.

Karadžičova 16
821 08 Bratislava

+421 901 911 197
reception@crowe.sk

Registered under number IČO:
35917059

Mapa