31.03.2023 Pracovné právo

Legislatívne zmeny v mesiacoch apríl – júl 2023


Od 1.apríla 2023 bude v platnosti zvýšenie náhrad za používanie súkromného vozidla a to v nasledujúcej výške:

  • jednostopové vozidlá a trojkolky = 0,067 eura,
  • osobné cestné motorové vozidlá = 0,239 eura.

Dotácia na stravu od 1. mája 2023

V dôsledku neustále zvyšujúcich sa nákladov rodín s deťmi boli prijaté zmeny v súvislosti s dotáciami na stravovanie školákov. Nárok na obedy zadarmo budú mať všetci žiaci posledného ročníka materských škôl a základných škôl. Rodičia o takúto dotáciu musia požiadať. Dotácia v zmysle schválenej novely zákona nie je obmedzená hranicou príjmu domácnosti. Výška poskytnutej dotácie je nasledovná:

  • dieťa v materskej škole = 1,40 €
  • dieťa na 1. stupni základnej školy = 2,10 €
  • dieťa na 2. stupni základnej školy = 2,30 €

Dôležitou zmenou, ktorá bude v platnosti od 1. mája je znovuzavedenie súbehu daňového bonusu a dotácie na stravu pre deti.

Mzdové príplatky platné od 1. júna 2023

Od 1. júna 2023 budú platiť nové príplatky za prácu v sobotu, prácu v nedeľu a prácu v noci. Zamestnávatelia budú povinní platiť nasledujúce sumy:

Príplatky pred zmenou legislatívyNové sumy príplatkov(naviazané na % min. mzdy)
·       práca v sobotumin. 1,79 €min. 2,012 €
·       práca v nedeľumin. 3,58 €min. 4,023 €
·       práca v noci (s rizikom)min. 1,79 €min. 2,012 €
·       práca v noci (bez rizika)min. 1,43 €min. 1,609 €

Zrušenie koncesionárskych poplatkov od 1.júla 2023

Koncesionárske poplatky za rozhlas a televíziu boli zrušené a nebudú sa musieť platiť od 1. júla 2023. Odporúčame preto zrušiť trvalé príkazy na ich platbu od tohto dátumu. Ak ste už zaplatili dopredu za celý rok, je potrebné požiadať o vrátenie poplatku.


Informujte sa o našich službách

Chcete zostať informovaní?
Prihláste sa k odberu noviniek!

Plná verzia súhlasu

Contract Administration Slovakia s.r.o.

Karadžičova 16
821 08 Bratislava

+421 901 911 197
reception@crowe.sk

Registered under number IČO:
35917059

Mapa