17.05.2024 Pracovné právo

Projekt MPSVaR „Právo na prvé zamestnanie“ od 10. apríla 2024


Štát pripravil projekt, ktorý má pomôcť zamestnať mladých ľudí bezprostredne po absolvovaní či už strednej alebo vysokej školy. Projekt nazvaný Právo na zamestnanie sa spúšťa začiatkom mája tohto roku.

„Právo na prvé zamestnanie“

Projekt je nastavený tak, že štát zaplatí zamestnávateľovi až 90 % celkovej ceny práce mladého zamestnanca (do 30 rokov), ktorý je čerstvým absolventom strednej alebo vysokej školy, prípadne sa vrátil zo zahraničia a na Slovensku zatiaľ nepracoval.  

Finančný príspevok bude zamestnávateľovi poskytovaný nasledujúcich šesť mesiacov a vyplatený bude vopred. Z toho je zrejmé, že práca pre mladého zamestnanca by takto mala byť zabezpečená na minimálne pol roka. Zamestnávatelia môžu žiadať o príspevok v rámci projektu Právo na zamestnanie od 10. apríla 2024.

V rámci projektu sa poskytuje finančný príspevok participujúcim zamestnávateľom, ktorí na vytvorené pracovné miesta príjmu uchádzačov o zamestnanie z oprávnenej cieľovej skupiny projektu. Jednou z podmienok je uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú s podmienkou zamestnávania po dobu minimálne 12 mesiacov, poprípade na dobu neurčitú. Rozsah uzavretého pracovného pomeru musí byť najmenej polovica ustanoveného týždenného pracovného času.

Finančný príspevok sa poskytuje najviac na dobu 6 mesiacov jednorazovo, do 15 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti dohody o poskytnutí finančného príspevku. Ďalších 6 mesiacov je zamestnávateľ povinný udržať pracovné miesto bez príspevku.

Mesačný príspevok zamestnávateľovi sa poskytne na úhradu časti celkovej ceny práce na jedno vytvorené pracovné miesto na jeden mesiac vo výške 90 percent celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške 1 318,53 eur mesačne. Celková výška predpokladanej podpory pre jedného účastníka je 7 911,20 eur.

Realizácia projektu Právo na prvé zamestnanie je plánovaná do konca roka 2024. Na projekt je vyčlenených 13 miliónov eur zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

V prípade záujmu Vám odporúčame obrátiť sa na MPSVaR alebo ÚPSVaR.


Informujte sa o našich službách

Chcete zostať informovaní?
Prihláste sa k odberu noviniek!

Plná verzia súhlasu

Contract Administration Slovakia s.r.o.

Karadžičova 16
821 08 Bratislava

+421 901 911 197
reception@crowe.sk

Registered under number IČO:
35917059

Mapa