zamestnanec
22.12.2022 Pracovné právo

Povinnosti zahraničných zamestnávateľov pri zamestnávaní zamestnancov na Slovensku


V posledných rokoch sa aj vďaka globalizácii a väčšej prepojenosti rozšíril trend globálneho zamestnávania. Zahraničné spoločnosti tak dokážu zamestnávať zamestnancov mimo krajiny, kde sídlia, a teda aj na Slovensku. Môže ísť napríklad o zamestnávanie rôznych obchodných zástupcov, ktorých úlohou je preskúmať trh a ponúkať tu produkt danej zahraničnej spoločnosti. Prípadne môže ísť o tzv. „IT-čkára“, ktorý pracuje pre zahraničnú spoločnosť z domu. Keďže je takéto medzinárodné zamestnávanie čoraz častejšie, prinášame v skratke zhrnutie najdôležitejších bodov, ktoré sú dôležité na správne zabezpečenie činnosti podľa zákona bez nutnosti vytvárania organizačnej zložky alebo inej formy spoločnosti. 

Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa a daňový úrad sú z pohľadu zamestnávania najdôležitejšími orgánmi, voči ktorým majú firmy registračnú povinnosť. 

Predtým, ako začne zamestnanec pracovný pomer sa musí spoločnosť zaregistrovať v Sociálnej poisťovni ako zahraničný zamestnávateľ a prihlásiť svojho prvého zamestnanca, najneskôr deň pred začiatkom pracovného pomeru. V prípade Sociálnej poisťovne je potrebné vyplniť 3 formuláre, a to Registračný list zamestnávateľa, Registračný list zamestnanca a Dohodu o používaní e-služieb, ktorá zabezpečí elektronický prístup do e-pobočky, cez ktorú sa následne riešia všetky potrebné podania. 

Pri zdravotnej poisťovni je postup podobný, ale zamestnanec má možnosť voľby poisťovne z troch možných (Všeobecná zdravotná poisťovňa, UNION, Dôvera). Do zamestnancom zvolenej poisťovne sa opäť najskôr musí prihlásiť zamestnávateľ a následne prihlási svojich zamestnancov, najneskôr do 8 pracovných dní od vzniku pracovného pomeru. Pri zdravotnej poisťovni si treba dať pozor na to, aby v nej bol zamestnanec najskôr poistený, až potom ho v danej poisťovni môže registrovať zamestnávateľ. 

Daňový úrad musí osloviť zamestnávateľ z dôvodu registrácie na daň zo závislej činnosti. 

Pri určitom type zamestnávania môže vzniknúť riziko stálej prevádzkarne, kedy po posúdení môže vzniknúť povinnosť platiť daň.

Keďže ide o pomerne náročné úkony, väčšina zahraničných spoločností na tieto úkony splnomocní účtovnú spoločnosť, ktorá všetky úkony zastreší. Na zastupovanie je potrebná notársky overená plná moc a výpis z obchodného registra spoločnosti. Samotná registrácia potom môže prebehnúť elektronicky, čo zjednoduší a zrýchli celý proces. Zvyčajne registrácia prebehne do jedného týždňa od doručenia potrebných dokumentov. 

V prípade záujmu o našej služby nás kontaktujte.


Zobraziť viac

Informujte sa o našich službách

Chcete zostať informovaní?
Prihláste sa k odberu noviniek!

Plná verzia súhlasu

Contract Administration Slovakia s.r.o.

Karadžičova 16
821 08 Bratislava

+421 901 911 197
reception@crowe.sk

Registered under number IČO:
35917059

Mapa