29.04.2022 Pracovné právo

Nová HR riaditeľka Advartis Group


Joanna Szymańska-Świć bola vymenovaná za HR riaditeľku v Advartis Group, ktorá ponúka profesionálne obchodné služby v Poľsku, Českej republike a na Slovensku pod značkami Crowe, Contract Administration a TGC Corporate Lawyers.

Joanna Szymańska-Świć má viac ako 15 rokov skúseností v oblasti HR. Dlhé roky pôsobila v PWN Publishing Group, kde zastávala pozíciu riaditeľky správy, následne HR riaditeľky a členky predstavenstva zodpovednej za HR a právo. Posledné 3 roky pracovala ako riaditeľka oddelenia HR a administratívy v PFR Nieruchomości (spoločnosť na správu nehnuteľností/aktív).

V skupine Advartis je Joanna zodpovedná za široko definovanú oblasť Employee Experience – personálne procesy, nábor zamestnancov, školenia a rozvoj, riadenie výkonnosti, tímovú motiváciu a angažovanosť. Kľúčovú úlohu bude zohrávať aj pri tvorbe HR riešení podporujúcich rozvoj jednotlivých obchodných línií.

Náš tím 500+ ľudí je kľúčovým pilierom skupiny Advartis a mnohí naši zamestnanci s nami spolupracujú už viac ako 20 rokov. Z tohto dôvodu má pre nás HR veľký strategický význam, a preto sme radi, že môžeme v našom vedúcom tíme privítať manažérku s takými rozsiahlymi skúsenosťami a širokým spektrom kompetencií – hovorí Christian Fielding, generálny riaditeľ Advartis Group v Poľsku, Česku a na Slovensku.

Joanna Szymańska-Świć je nadšená pre organizačnú kultúru , firemné hodnoty a rozvoj talentov. Podieľala sa na tvorbe rozvojových programov, implementácii kompetenčných systémov, Manažmentu podľa cieľov a budovaní motivačných systémov.

Som rada že budem mať možnosť využiť svoje zručnosti a odborné skúsenosti v skupine spoločností pôsobiacich v rýchlo rastúcom sektore profesionálnych obchodných služieb. Za posledné dva roky došlo k výraznému posunu v prístupe zamestnávateľov k vytváraniu unikátnej zamestnaneckej skúsenosti. Je to jedna z kľúčových výziev, ale aj príležitostí pri budovaní strategickej konkurenčnej výhody v znalostnom podniku – hovorí Joanna Szymańska – Świć , HR riaditeľka Advartis Group.

Advartis Group tvorí Crowe Poľsko| Česko | Slovensko, Contract Administration a TGC Corporate Lawyers, ktoré klientom ponúkajú podporu v oblasti účtovníctva, HR a miezd, daní, auditu, poradenstva a právneho poradenstva. Skupina zamestnáva viac ako 500 ľudí v Poľsku, Česku a na Slovensku. V Poľsku má skupina pobočky vo Varšave, Vroclavi , Krakove a Lodži.


Zobraziť viac

Informujte sa o našich službách

Chcete zostať informovaní?
Prihláste sa k odberu noviniek!

Plná verzia súhlasu

Contract Administration Slovakia s.r.o.

Karadžičova 16
821 08 Bratislava

+421 901 911 197
reception@crowe.sk

Registered under number IČO:
35917059

Mapa