18.03.2022 Pracovné právo

Covid 19 nové podmienky


Vláda SR schválila nové protipandemické opatrenia.

Tieto nové opatrenia dávajú zamestnávateľom povinnosť kontrolovať zdravotný (covid) stav svojich zamestnancov. Ak sa zamestnanec odmietne preukázať, zamestnávateľ ho nebude môcť vpustiť na pracovisko.

Zamestnávateľ bude po novom povinný umožniť covid testovanie na svoje vlastné náklady pre zamestnancov, ktorí nie sú zaočkovaní a ani toto ochorenie neprekovali. Ak to však zamestnanci odmietnu, strácajú nárok na akúkoľvek náhradu mzdy pokiaľ sa zamestnanec nedohodne so zamestnávateľom inak.

Čo sa mení:

  • Zamestnávatelia budú povinní kontrolovať Covid pasy zamestnancov, ktorými zamestnanci potvrdia očkovanie alebo prekonanie ochorenia,
  • Covid pasy budú povinné pre vstup do zamestnania, nezaočkovaní sa budú musieť dať testovať,
  • zamestnanci, ktorí nesplnia tieto podmienky, nebudú mať nárok na náhradu mzdy,
  • okrem kontrol OTP musia zamestnávatelia testovať zamestnancov aspoň raz týždenne, no štát preplatí alebo zabezpečí potrebné testy,
  • záznam o otestovaní zamestnanca musí obsahovať meno, priezvisko, rodné číslo, dátum a výsledok testovania, podpis zamestnanca a podpis oprávnenej osoby,
  • v blokovom konaní bude možné uložiť pokutu až do 700 eur.

Zobraziť viac

Informujte sa o našich službách

Chcete zostať informovaní?
Prihláste sa k odberu noviniek!

Plná verzia súhlasu

Contract Administration Slovakia s.r.o.

Karadžičova 16
821 08 Bratislava

+421 901 911 197
reception@crowe.sk

Registered under number IČO:
35917059

Mapa