21.04.2022 ZUS

ZUS: w 2021 roku zgłoszono ponad 1,7 mln umów o dzieło


Od 1 stycznia 2021 roku pracodawcy mają obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o każdej umowie o dzieło. W 2021 r. firmy zgłosiły do ZUS ponad 1,7 mln takich umów.

Od 1 stycznia 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzymał 1,1 mln formularzy ZUS RUD, które dotyczyły ponad 1,7 mln umów o dzieło zgłoszonych przez pracodawców w tym okresie.

Umowy o dzieło za 2021 r. – dane ZUS

Najwięcej zgłoszeń dokonali płatnicy składek zarejestrowani w ZUS (71,5 tys.). Średni okres trwania umowy o dzieło wynosił 21,9 dnia, ale ponad 70% umów zawarto na okres nie dłuższy niż 9 dni.  

Ponadto, jak wynika z informacji ZUS, ponad 80 proc. umów dotyczyło powierzenia wykonania określonego dzieła osobom w wieku od 20 do 60 lat.

Najwięcej zagranicznych wykonawców umów o dzieło pochodziło z Ukrainy (18,6 proc.), z Niemiec (11,7 proc.) i Wielkiej Brytanii (6,2 proc.), a wszyscy zgłoszeni w 2021 r. zagraniczni wykonawcy pochodzili łącznie ze 125 krajów świata.

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło od ponad roku

Obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. Zgłoszenia należy przekazywać do ZUS za pomocą formularza ZUS RUD w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.

Obowiązek informowania o zawarciu umowy o dzieło spoczywa na:

  • płatnikach składek,
  • osobach fizycznych zlecających wykonanie dzieła, nawet jeśli nie są zarejestrowane w ZUS jako płatnicy składek,

z wyjątkiem umów:

  • zawartych z własnym pracownikiem,
  • zawartych z innym podmiotem, ale wykonywanych dla własnego pracodawcy,
  • zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Formularz ZUS RUD jest dostępny w formie elektronicznej (przez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS) oraz w wersji papierowej.

Zobacz także: Składki ZUS od wszystkich umów zlecenia od 2023 r.

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa