20.07.2021 ZUS

ZUS masowo kontroluje zwolnienia lekarskie


Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznawia masowe kontrole L4. W I kwartale 2021 r. urzędnicy przeprowadzili łącznie ponad 80 tys. kontroli zwolnień lekarskich i wydali prawie 4 tys. decyzji o wstrzymaniu wypłaty zasiłku chorobowego.

Wraz ze spowolnieniem pandemii Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraca do wzmożonych kontroli L4. Według statystyk w II kwartale 2020 r. skontrolowano zaledwie 43 tys. zwolnień lekarskich, natomiast w I kwartale 2021 roku liczba ta ulega podwojeniu (80 tys.).

W efekcie zakrojonych na szeroką skalę kontroli, ZUS wydał 3,7 tys. decyzji o wstrzymaniu wypłaty zasiłku chorobowego, w łącznej kwocie 3,5 mln zł.

Ponadto, w trakcie ostatnich miesięcy znacząco wzrosła liczba zwolnień wydawanych przez lekarzy psychiatrów (łącznie 1,5 mln). Duża część zwolnień dotyczyła także niezdolności do pracy z powodu nadużywania alkoholu.

Kontrole ZUS – na czym polegają?

ZUS przeprowadza kontrole prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy na mocy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zobacz także: Kontrole ZUS – czego dotyczą?

Kontrole prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mogą być prowadzone:

  • w miejscu pracy lub prowadzenia działalności,
  • w miejscu zamieszkania,
  • w miejscu czasowego pobytu (zgodnie z informacją zawartą w zaświadczeniu lekarskim),
  • w innym miejscu, jeśli taka konieczność wynika z posiadanych informacji.

Jeśli ZUS stwierdzi nadużycie, osoba ubezpieczona może utracić prawo do pobierania świadczenia z tytułu choroby za cały okres zwolnienia.

Zasiłek chorobowy z ZUS i prawo do wynagrodzenia chorobowego

Wynagrodzenie chorobowe to wynagrodzenie za czas choroby finansowane ze środków pracodawcy, które przysługuje pracownikom niezdolnym do pracy z tytułu choroby przez pierwsze 33 dni tej niezdolności w danym roku kalendarzowym, a jeżeli ukończyli 50 rok życia – przez pierwsze 14 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym.

Natomiast jeśli niezdolność do pracy z powodu choroby w danym roku kalendarzowym trwa łącznie dłużej niż 33 dni, pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego wypłacanego z ZUS. W przypadku osób po 50 roku życia, okres ten wynosi nie 33 a 14 dni.

Wysokość zasiłku chorobowego zazwyczaj wynosi od 70 do 80 proc. wynagrodzenia, jedynie, gdy niezdolność do wykonywania pracy nastąpiła w wyniku wypadku przy pracy, w drodze do pracy albo z pracy, bądź w przypadku poddania się badaniom dla dawców szpiku, tkanek oraz narządów oraz w czasie ciąży pracownik otrzymuje 100 proc. wynagrodzenia.

Zobacz także: Urlop wypoczynkowy – zasady wykorzystania i kary za naruszenie przepisów

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa