8.12.2021 Wynagrodzenia

ZUS cofnął zasiłki chorobowe na kwotę prawie 150 mln złotych


W wyniku przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroli zwolnień lekarskich w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku cofnięto lub obniżono wypłatę świadczeń w wysokości ponad 148 mln zł.

Lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych każdego roku sprawdzają czy wydawane orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy są zasadne i czy zwolnienia lekarskie od pracy są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Kontrole przeprowadza się na mocy ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości możliwe jest wstrzymanie wypłaty zasiłków chorobowych lub ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia.

Tylko w III kwartale 2021 r. ZUS przeprowadził 88,3 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W rezultacie w tym okresie wydano 5,1 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych na łączną kwotę 3 905,1 tys. zł oraz obniżono podstawę wymiaru świadczeń dla 33,8 tys. osób na kwotę 39 458,4 tys. zł.

Natomiast całkowita wartość obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w okresie od stycznia do września 2021 roku wyniosła 148 832,6 tys. zł, a w III kwartale 2021 r. było to 43 365,2 tys. zł.

Dla porównania w roku 2020 w okresie od stycznia do września łączna kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wyniosła ponad 160 mln złotych, natomiast w całym 2020 roku ZUS cofnął lub obniżył świadczenia na ponad 226 mln złotych.

Zanim organ wyda jednak ostateczną decyzję o cofnięciu lub obniżeniu świadczenia, pracownik, którego sprawa dotyczy ma prawo wglądu w zgromadzony przez ZUS materiał dowodowy.

Dowiedz się więcej: Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2022 roku

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa