25.10.2019 ZUS

Zmiany w składkach ZUS w 2020


Mały ZUS plus dla najmniejszych firm i wzrost obciążeń dla pozostałych przedsiębiorców – to zmiany, które są planowane w składkach na ubezpieczenie społeczne od 1 stycznia 2020 roku.

Nowy projekt ustawy wprowadzającej tzw. Mały ZUS plus obniży składki najmniejszym przedsiębiorstwom i poszerzy grono odbiorców dotychczasowej ulgi. Jednocześnie blisko o 10% wzrośnie wysokość minimalnej składki ZUS dla firm, które nie skorzystają z ulgi.

Mały ZUS plus – wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy obniżający składki ZUS dla najmniejszych firm, tzw. Mały ZUS plus. Ma on wejść w życie w styczniu przyszłego roku, a wysokość składek na ubezpieczanie społeczne liczona będzie od dochodu.

Obecnie – od stycznia 2019 roku –  obowiązuje program Mały ZUS, który uzależnia wysokości składek najdrobniejszych przedsiębiorców od kwoty przychodu.

Mały ZUS plus – warunki korzystania z ulgi:

  • Roczny przychód w 2019 r. nieprzekraczający 120 tysięcy zł rocznie i dochód w wysokości nieprzekraczającej 6 tysięcy zł miesięcznie.
  • prowadzenie działalności w 2019 r. przez co najmniej 60 dni,
  • brak rozliczenia w poprzednim roku w formie karty podatkowej i niekorzystanie ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT,
  • przedłożenie informacji w imiennym raporcie albo deklaracji rozliczeniowej o dochodzie, formie opodatkowania, rocznym przychodzie z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej oraz podstawie wymiaru składek,
  • korzystanie z ulg w ustalonej kolejności tj. najpierw „ulga na start, następnie preferencyjne składki przez 24 miesiące i dopiero Mały ZUS plus,
  • nowa ulga może być kontynuowana jedynie przez okres 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności.

Mały ZUS plus ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Zamiar skorzystania z ulgi należy zgłosić do końca stycznia. MPiT szacuje, że z nowego rozwiązania skorzysta w przyszłym roku około 320 tysięcy firm. Niższe składki przełożą się jednak na niższe emerytury i renty w przyszłości.

Mały ZUS plus – korzyści

Źródło: www.pit.pl

Wzrost minimalnej składki ZUS

Przedsiębiorców, których nie obejmą ulgi czeka spora podwyżka wysokości składek na ubezpieczenie społeczne. Już teraz wiadomo, że w zaakceptowanym przez Radę Ministrów projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok przewidziano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o prawie 10%, czyli do wysokości 5227 zł. Minimalne składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą wzrosną zatem aż o 9,7%.

Tak znaczna podwyżka jest efektem uzależnienia wysokości składek na ubezpieczenie społeczne od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w danym roku, które wykazuje stosunkowo dużą tendencję zwyżkową.

Jednocześnie od stycznia 2020 wzrośnie płaca minimalna, która wynosić będzie 2600 zł brutto. Wzrośnie więc podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a tym samym podwyższeniu ulegną same stawki.

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa