22.01.2020 Prawo pracy

Zmiany w prawie pracy 2020


Od 1 stycznia 2020 w życie weszło kilka zmian w prawie pracy istotnych zarówno z punktu widzenia zarówno pracodawców, jak i pracowników. Obejmują one m.in. znaczący wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Styczeń 2020 – Kodeks Pracy po nowemu

Styczeń to ważny miesiąc dla pracowników i pracodawców. Od 1 stycznia obowiązuje bowiem szereg nowych ustaw dotyczących prawa pracy. Najważniejsza nowelizacja przewiduje wzrost płacy minimalnej oraz podniesienie najniższej krajowej stawki godzinowej brutto. Zmianie uległy także zasady przyznawania i obliczania dodatku stażowego i dodatku za pracę w porze nocnej. Pracownicy i pracodawcy odczują także w bieżącym roku restrykcyjne ograniczenie handlu w niedzielę.

Minimalne wynagrodzenie pracownika

Od 1 stycznia 2020 r. na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wynosi 2600 złotych brutto. Oznacza to wzrost o 350 złotych miesięcznie dla wszystkich osób zatrudnionych na etacie w pełnym wymiarze godzin i w ramach umowy o pracę. W stosunku do roku 2015 płaca minimalna zwiększyła się zatem aż o 850 złotych, a warto podkreślić, iż rząd planuje dalsze podwyżki w kolejnych latach.

Minimalna stawka godzinowa brutto

Rozporządzenie z 10 września 2019 r. obejmuje również wzrost najniższej krajowej stawki godzinowej za pracę wykonywaną w ramach umowy zlecenie lub w ramach umów o świadczenie usług. Od 1 stycznia minimalna stawka godzinowa wynosi nie 14,70, a 17 PLN brutto. Podwyżka wiąże się z podniesieniem płacy minimalnej i ma ograniczyć zjawisko nadużywania przez pracodawców umów cywilnoprawnych.

Dodatek za staż pracy

Zmianie ulegają także zasady przyznawania dodatku za staż pracy. Nowelizacja przepisów zakłada wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przypomnijmy, iż dodatek ten przysługuje pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia zdefiniowanego odrębnymi przepisami, postanowieniami układu zbiorowego pracy, ustawą o porozumieniu zbiorowym, regulaminem wynagradzania, umową o pracę lub spółdzielczą umową o pracę, bądź statutem określającym prawa i obowiązki stron objętych stosunkiem pracy.

Dodatek za pracę w porze nocnej

Wraz z podwyżką minimalnego wynagrodzenia pracownicy wykonujący pracę w porze nocnej otrzymają większy dodatek z tego tytułu, jego wysokość zależy bowiem od minimalnego wynagrodzenia za pracę i wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z najniższej płacy brutto. Ustawodawca pod pojęciem „pracy nocnej” określił natomiast godziny przypadające pomiędzy 21:00 wieczorem, a 7:00 rano, ale pracodawca w ramach dodatkowego aktu wewnątrzzakładowego może ten przedział czasowy zmodyfikować.

Zakaz handlu w niedziele i święta 2020

Od stycznia 2020 zmieniają się zasady prowadzenia handlu w niedziele. Dotychczas ustawodawca przewidział dwie niedziele handlowe w miesiącu. Wraz z początkiem nowego roku zakaz prowadzenia działalności handlowej w niedziele został znacząco rozszerzony.

W 2020 r. będzie jedynie 7 niedziel określonych ustawą jako niedziele handlowe. Zakaz prowadzenia handlu w niedziele nie obejmie następujących dat:

  • 26 stycznia 2020,
  • 5 kwietnia 2020,
  • 26 kwietnia 2020,
  • 28 czerwca 2020,
  • 30 sierpnia 2020,
  • 13 grudnia 2020,
  • 20 grudnia 2020.

W pozostałe niedziele i święta 2020 roku (z wyjątkiem 24 grudnia i soboty bezpośrednio poprzedzającej dzień Wielkiej Nocy, kiedy to handel możliwy będzie wyłącznie do godziny 14:00) obowiązuje zakaz wykonywania czynności związanych z handlem oraz zakaz powierzania pracownikowi lub osobie zatrudnionej wykonywania pracy w handlu i wykonywania wszelkich czynności z handlem związanych (z wyjątkiem placówek określonych art. 6 Rozdział 2 Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni).

Za naruszenie zakazu przedsiębiorcy grozi kara grzywny w wysokości od 1 000 do 100 000 zł. lub kara ograniczenia wolności za złośliwe lub uporczywe łamanie nowych przepisów ustawy.

Czytaj także: Wrześniowe zmiany w Kodeksie Pracy

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa