4.07.2019 Wynagrodzenia

Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu


2 lipca 2019 roku rząd przyjął projekt o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Najważniejszą zmianą w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów jest uporządkowanie kwestii dodatku za staż pracy.

Po wejściu w życie nowych przepisów dodatek stażowy nie będzie już wliczany do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Celem jest zapewnienie bardziej sprawiedliwego modelu wynagradzania pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r., natomiast przepisy przejściowe wejdą w życie 1 września 2019 r.

Według ustawodawcy dodatek stażowy jest definiowany jako:

dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.

Przykłady dodatków stażowych:

  • Pracownicy samorządu – dodatek za wieloletnia pracę
  • Członkowie korpusu służby cywilnej – dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej
  • Nauczyciele – dodatek za wysługę lat
  • Pracownicy uczelni publicznych – dodatek za staż pracy

Dowiedz się więcej:
Zmiany w Kodeksie pracy – przetwarzanie danych osobowych

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa