12.09.2019 Podatki

Zerowy PIT – kogo nie obejmie?


Wprowadzony na początku sierpnia 2019 roku PIT 0 jest skierowany do osób, które nie ukończyły 26 roku życia. Jednak nie wszyscy spełniający to kryterium mogą skorzystać z ulgi.

Zerowa stawka podatku PIT dla młodych pracowników weszła w życie 1 sierpnia 2019 roku. Zwolnienie z podatku jest jednak uzależnione zarówno od formy zatrudnienia, jak i wysokości dochodów. Kto może skorzystać z nowej ulgi podatkowej, a kogo zerowy PIT nie obejmie?

PIT 0 – kto skorzysta z ulgi?

Zerowa stawka podatku PIT obejmie osoby przed 26 rokiem życia, które jednocześnie:

 • pozostają w stosunku służbowym
 • pozostają w stosunku pracy
 • są zatrudnione na umowę zlecenie
 • pozostają w stosunku pracy spółdzielczej
 • pozostają w stosunku pracy nakładczej

Kogo nie obejmie PIT zero?

Z zerowej stawki podatku nie mogą skorzystać osoby do 26 roku życia, które:

 • są zatrudnione na umowę o dzieło
 • prowadzą własną działalność gospodarczą
 • są zatrudnione na kontraktach menedżerskich
 • są zatrudnione w ramach studenckich umów stażowych
 • odbywają płatne praktyki absolwenckie
 • są zatrudnione na podstawie umowy o pomoc przy zbiorach
 • mają zawarte umowy zlecenie na kwoty nieprzekraczające 200 zł
 • mają zawarte umowy zlecenie i są nierezydentami

Zwolnieniu z podatku PIT w przypadku osób do 26 roku życia nie podlegają:

 • zasiłki chorobowe
 • zasiłki macierzyńskie
 • świadczenie rehabilitacyjne
 • zasiłki dla bezrobotnych
 • przychody z praw majątkowych, w tym autorskich
 • alimenty
 • stypendia

Zerowy PIT a wysokość dochodów

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzająca zerowy PIT reguluje także kwestie limitów kwotowych, do wysokości których ulga będzie obowiązywać. Zwolnione z opodatkowania będą zatem roczne dochody w wysokości nie wyższej niż 85 528 złotych. Wyjątkiem jest rok 2019, kiedy to ulga obowiązywać ma jedynie do kwoty 35 636,67 zł i tylko za przychody uzyskane od 1 sierpnia 2019 r.

Z ulgi wyłączone będą natomiast przychody takie jak:

 • diety i należności za czas podróży służbowej,
 • wartości świadczeń rzeczowych przysługujących na podstawie przepisów BHP,
 • przychody, od których zaniechano poboru podatku na podstawie Ordynacji podatkowej.

Zobacz także: Zwolnienie z podatku dochodowego pracowników i zleceniobiorców do 26 roku życia

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa