zatrudnianie Ukrainców, system IT, przepisy
26.05.2022 Prawo pracy

Zatrudnianie obywateli Ukrainy. Będzie rządowy system IT


20 maja 2022 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Nowe przepisy zakładają utworzenie rządowego systemu IT mającego ułatwić kontakty między pracodawcami a poszukującymi pracy.

Nowelizacja ustawy z 12 maja 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ma na celu wprowadzenie narzędzia mającego ułatwić uchodźcom z Ukrainy przebywającym w Polsce znalezienie pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom.

Na wprowadzeniu nowego systemu zyskają także pracodawcy. Dzięki zaproponowanemu rozwiązaniu łatwiej znajdą pracowników o pożądanym profilu oraz szybciej nawiążą z nimi kontakt.

System IT – funkcjonalności dla pracodawców i poszukujących pracy

Korzystanie z nowego rządowego systemu ma być proste, a utworzeniem narzędzia i zapewnieniem jego prawidłowego funkcjonowania zajmie się Ministerstwo Cyfryzacji.

Rządowy system będzie oferował następujące funkcjonalności mające ułatwić:

 1. przetwarzanie, wprowadzanie, gromadzenie i usuwanie ofert pracy,
 2. przetwarzanie, wprowadzanie, gromadzenie i usuwanie informacji dotyczących kompetencji i doświadczenia zawodowego osób poszukujących pracy,
 3. tworzenie profili zawodowych i rekomendacji dla osób poszukujących pracy w zakresie dostępnych w systemie ofert pracy.

Zatrudnianie osób z Ukrainy – profile kompetencyjne i baza ofert pracy

Dzięki nowemu narzędziu osoba poszukująca pracy będzie w stanie zestawić swoje kompetencje z opublikowanymi ofertami pracy i tym samym szybciej skontaktować się z potencjalnymi pracodawcami.

Kluczowe zasady korzystania z sytemu:

 • dobrowolne tworzenie profili i korzystanie z narzędzia,
 • pracodawcy będą mogli na bieżąco aktualizować i usuwać wprowadzone oferty pracy oraz sprawdzać profile osób poszukujących pracy,
 • gromadzone dane będą podlegały ochronie zgodnie z RODO,
 • dane będą ochronione przed nieuprawnionym dostępem osób niepowołanych,
 • korzystanie z narzędzia będzie odbywało się za pomocą usługi online udostępnionej w systemie oraz usługi udostępnionej w publicznej aplikacji mobilnej.

System dla obywateli Ukrainy, a gromadzone dane

W myśl projektowanych przepisów w systemie teleinformatycznym, ułatwiającym kontakt obywateli Ukrainy z potencjalnymi pracodawcami, gromadzone będę następujące rodzaje danych osób fizycznych:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • numer PESEL,
 • wiek,
 • płeć,
 • obywatelstwo,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu,
 • wykształcenie,
 • kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Dane mają być przetwarzane w systemie przez okres 12 miesięcy od dnia ostatniej aktywności użytkownika. Po upływie tego okresu minister właściwy do spraw informatyzacji będzie powiadamiał użytkownika o zamiarze usunięcia danych. Dane będą usuwane niezwłocznie w terminie 30 dni od przesłania wspomnianego powiadomienia, ale pod warunkiem dalszego braku aktywności użytkownika.

Ustawa została podpisana przez Prezydenta i wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa