27.02.2020 Podatki

Zaliczka na podatek dochodowy – nowe zasady


Od 2020 roku zmienił się sposób pobierania zaliczek na podatek dochodowy. Osoby, które wejdą w drugi próg podatkowy, zapłacą wyższy podatek już w miesiącu, kiedy ich dochód przekroczy 85 528 PLN, nie od następnego miesiąca, jak to było dotychczas.

Nowe zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy stosuje się do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. Obecnie zaliczki są pobierane w następujący sposób:

  • 17 proc. do momentu, w którym dochody podatnika nie przekroczyły kwoty 85 528 PLN
  • 32 proc. od dnia, w którym dochód podatnika przekracza kwotę 85 528 PLN

W miesiącu, w którym dochód podatnika podatnik przekroczy I próg podatkowy zaliczka będzie więc wynosiła 17 proc. od części dochodu która nie przekroczyła 85 528 zł i 32 proc. od nadwyżki ponad tą kwotę.

Do tej pory wyższą stawkę podatkową stosowano dopiero w miesiącu następnym po przekroczeniu limitu. Podatnicy, których dochody nie mieszczą się w I skali podatkowej, zapłacą zatem wyższy podatek w ciągu roku, ale jednocześnie unikną dopłaty w zeznaniu rocznym.

Podatek od premii

Dzięki nowym przepisom swoją zasadność straci mechanizm wypłacania premii rocznych i grudniowych dodatków na początku następnego roku. Dotychczas umożliwiało to odroczenie zapłaty podatku od takiego bonusa do momentu rozliczenia rocznego w kolejnym roku. Obecnie podatnik zapłaci zaliczkę na podatek od premii w czasie rzeczywistym.

Uproszczone zaliczki na PIT i CIT

Podatnicy, rozliczający podatek dochodowy na zasadach ogólnych lub liniowo mają możliwość skorzystania z uproszczonych zaliczek na poczet podatku dochodowego. Polega to na odprowadzaniu co miesiąc jednej, zryczałtowanej kwoty na poczet podatku, która jest obliczana na podstawie dochodu za jeden z dwóch poprzednich lat podatkowych. W 2020 roku będą to zeznania złożone w latach 2019 i 2018 obejmujące dochody z lat 2018 i 2017.

Jeśli w trakcie dwóch poprzednich lat podatnik nie osiągnął dochodu podlegającego opodatkowaniu, przy obliczaniu kwoty uproszczonej zaliczki należy oprzeć się na zeznaniu podatkowym sprzed dwóch lat. Jeśli wówczas także dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku nie ma możliwości skorzystania z modelu uproszczonego.

W przypadku wyboru uproszczonej zaliczki na PIT podatnik ma możliwość odliczenia od niej składki zdrowotnej, nie może natomiast odliczać składek na ubezpieczenie społeczne.

Uproszczona zaliczka – zawsze w tej samej kwocie

Podatnicy, którzy wybiorą uproszczoną formę odprowadzania zaliczek na PIT lub CIT są zobowiązani do jej stosowania przez pełny rok podatkowy, jeśli w tym czasie prowadzą działalność gospodarczą. Wiąże się to z ryzykiem wpłaty wyższych zaliczek także w okresach dużych spadków przychodów, np. w przypadku działalności cechującej się sezonowością.

Uproszczoną zaliczkę na podatek dochodowy należy wpłacić do 20 dnia miesiąca.  

Zobacz także: Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa