5.02.2020 Badania i raporty

Wyzwania pracodawców 2020 – wyniki badania


Rosnące koszty pracy oraz trudności w rekrutacji i utrzymaniu pracowników to według pracodawców największe wyzwania, z którymi będą się mierzyć w 2020 roku. Trudnością dla firm mogą być także kolejne zmiany w prawie podatkowym w trakcie roku.

Badanie „Wyzwania pracodawców 2020” zostało zrealizowane przez Contract Administration i TGC Corporate Lawyers na przełomie 2019 i 2020 roku. Według blisko 80 proc. respondentów wzrastające koszty pracy to w bieżącym roku jeden z najbardziej problematycznych obszarów, w 2019 roku takiego zdania było 54 proc badanych. Podobny trend możemy obserwować w przypadku rekrutacji oraz utrzymania członków zespołu. Rosnącym problemem jest niskie zaangażowanie pracowników, w szczególności wśród najmłodszej grupy wiekowej.

Pracodawcy jako problem postrzegają również częste zmiany prawa w trakcie roku, zarówno w obszarze Kodeksu Pracy, jak i podatków.  

Największe wyzwania pracodawców w 2020 roku

5 – najtrudniejszy obszar, 1 – najmniej uciążliwy.

Ocena zmian wprowadzonych w 2019 roku

Badani pracodawcy, spośród zmian wprowadzonych w poprzednim roku, najwyżej oceniają zwiększenie ochrony zatrudnionych przed dyskryminacją, mobbingiem i nierównym traktowaniem. Pozytywnie przez firmy zostało przyjęte również przeniesienie uprawnień dotyczących urlopów macierzyńskich na inne osoby, wprowadzenie zerowego PIT oraz podwyższenie kosztów uzyskania przychodów. Najniżej zostało ocenione wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Zobacz także: Zmiany w prawie pracy 2020


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa