24.11.2022 Prawo pracy

Wyższa dieta za dzień podróży służbowej od 1 stycznia 2023 r.


14 listopada 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające wysokość diety przysługującej w podróżach służbowych. W planach na przyszły rok jest także podniesienie stawki tzw. kilometrówki, czyli świadczenia na pokrycie kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych.

Wzrost diety z tytułu krajowych podróży służbowych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 października 2022 r. zmienia dotychczasowe przepisy dotyczące należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej.

Od 1 stycznia 2023 r. dieta z tytułu podróży krajowej przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia wynosić ma 45 zł za dobę podróży. Jest to wzrost o 7 PLN w stosunku do obecnie obowiązującej stawki 38 PLN (w mocy od 28 lipca 2022 r.).

Dowiedz się więcej: Wyższa dieta za delegację krajową od 28 lipca

Wraz ze wzrostem diety za dzień podroży krajowej wzrośnie także ryczałt za nocleg i dojazd:

Zmiany – STAWKI DIETY I RYCZAŁTÓW
 do 28 lipca 2022 r.od 28 lipca 2022 r.od 1 stycznia 2023 r.
Dieta z tytułu podróży służbowej30 PLN38 PLN45 PLN
Ryczałt za nocleg45 PLN57 PLN67,50 PLN
Ryczałt za dojazd6 PLN7,60 PLN9 PLN

W związku z powyższym za jedną dobę hotelową od 1 stycznia 2023 r. pracownikowi przysługiwał będzie zwrot udokumentowanych kosztów noclegu w wysokości stwierdzonej rachunkiem, nie większej niż dwudziestokrotność stawki diety, czyli maksymalnie do 900 PLN (obecnie jest to 760 PLN).

Podróż służbowa poza granicami kraju – zmiany po 29 listopada 2022 r.

Rozporządzenie w zakresie wysokości diety w podróży służbowej poza granicami kraju wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli od 29 listopada 2022 r. Wówczas obowiązywać zaczną nowe stawki diety za dobę w podróży zagranicznej oraz limity na nocleg w poszczególnych państwach, które podano w Załączniku do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 25 października 2022 r.

Przykładowo w przypadku podróży do Wielkiej Brytanii kwota diety wyniesie 45 GBP a kwota limitu za nocleg 220 GBP, a do Czech odpowiednio 41 i 120 EUR.

Kilometrówka w 2023 r. do zmiany

Zgodnie z przedstawionym przez Ministra Infrastruktury projektem rozporządzenia z 11 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w celu realizacji przez pracownika czynności służbowych tzw. kilometrówka wzrośnie w 2023 r. i wynosić będzie za 1 km.:

Stawki za 1 kmObecniePo planowanej zmianie
dla samochodu osobowego: 
o pojemności skokowej silnika do 900 cm30,5214 PLN0,89 PLN
o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm30,8358 PLN1,038 PLN
dla motocykla0,2302 PLN0,69 PLN
dla motoroweru0,1382 PLN0,42 PLN

Obecnie nie wiadomo, kiedy nowe stawki kilometrówki zaczną obowiązywać. Na razie pewne jest tylko, iż rozporządzenie wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu jego ogłoszenia.

Outsourcing kadr i płac – sprawdź, jak możemy pomóc:


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa