22.02.2021 Prawo pracy

Wykorzystanie urlopu w 2021 roku – zmiany


Państwowa Inspekcja Pracy potwierdziła, że przestój i praca zdalna nie obniżają wymiaru urlopu. W 2021 roku, z uwagi na pandemię, pracodawca może wysłać pracownika na zaległy wypoczynek bez jego zgody, w wybranym przez siebie terminie. 

Większość regulacji dotyczących urlopów w 2021 nie ulega zmianie, poza wyjątkiem dotyczącym udzielania niewykorzystanego urlopu za zeszły rok i ewentualnej możliwości odwołania pracownika z urlopu w sytuacji kryzysowej.

Udzielanie zaległego urlopu w czasach COVID-19

Minął kolejny rok i wielu pracowników ma zaległy urlop do wykorzystania. W 2021 roku, jak i w roku poprzednim, zmieniły się nieco zasady jego udzielania, a wszystko za sprawą epidemii koronawirusa. Pracownik zgodnie z przepisami ma prawo do niewykorzystanego w roku poprzednim urlopu do końca września roku następnego, ale w 2021 pracodawca może bez zgody pracownika zdecydować o terminie wysłania go na zaległy wypoczynek (w wymiarze do 30 dni), nie później jednak niż do końca września i to bez względu na tryb świadczenia pracy przez pracownika (praca zdalna nie wpływa ani na wymiar urlopu, ani na zasady jego przyznawania).

Urlop wypoczynkowy – jakie zmiany?

Ogólne zasady udzielania urlopu wypoczynkowego nie zmieniły się, a jego wymiar tak jak dotychczas zależy od etatu i stażu pracy. W obecnej, trudnej sytuacji dla firm pracodawca może zaproponować udzielnie części urlopu w dogodnym dla firmy terminie (np.: w czasie przestoju). Jednak wówczas konieczne jest wypracowanie prze obie strony porozumienia, a pracownik lub związki zawodowe muszą wyrazić zgodę na urlop w terminie zaproponowanym przez pracodawcę.

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca nie może sam decydować, kiedy pracownik ma wykorzystać przysługujący mu w bieżącym roku urlop. Wyjątkiem od tej reguły jest udzielenie urlopu zaległego, w tym przypadku według nowelizacji covidowej to pracodawca sam może zdecydować o tym, kiedy udzieli pracownikowi niewykorzystanego w poprzednim roku urlopu.

Nie zmienia się natomiast zasada, według której co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż kolejnych 14 dni kalendarzowych.

W związku z pandemią pracodawcy zyskali natomiast większą swobodę w ewentualnym odwoływaniu z urlopu. Obecnie pracodawca może uprzedzić zatrudnionego przed udzieleniem wypoczynku, że powinien liczyć się z możliwością odwołania w razie sytuacji kryzysowej.

Wymiar urlopu 2021

Wymiar urlopu w 2021 r. pozostaje bez zmian i zależy od stażu pracy oraz wymiaru etatu. Wyjątek stanowi pierwszy rok zatrudnienia w życiu, gdy pracownik nabywa prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 urlopu pełnego, czyli przysługującego za cały rok kalendarzowy.

Liczba dni urlopu w roku Staż pracy
20 dni Mniej niż 10 lat
26 dni Co najmniej 10 lat

W przypadku osób zatrudnionych na niepełnym etacie wymiar urlopu obniża się proporcjonalnie o liczbę dni, np. pół etatu daje pracownikowi odpowiednio 10 lub 13 dni urlopu w zależności od stażu pracy.

Zobacz także: COVID-19: Zaliczki PIT za styczeń przesunięte

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa