13.06.2024 ZUS

Wakacje składkowe stały się faktem. Prezydent podpisał ustawę


Prezydent podpisał ustawę o wakacjach składkowych, która wprowadza długo wyczekiwaną ulgę dla mikroprzedsiębiorców. Wakacje składkowe pozwolą im na zawieszenie opłacania składek ZUS na jeden miesiąc w roku.

Wakacje składkowe – najważniejsze informacje

Ustawodawca wprowadził zmiany w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, na mocy których mikroprzedsiębiorcy zyskali nowe ułatwienie w prowadzeniu biznesu. Od grudnia 2024 r. będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy przez jeden wybrany miesiąc w roku kalendarzowym.

Zwolnienie z opłacania składek będzie dotyczyć również składki na ubezpieczenie chorobowe, jeśli ubezpieczony dobrowolnie podlegał jej w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku i w bieżącym roku do jego złożenia.

Wakacje składkowe – kto może skorzystać?

Już w grudniu tego roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowego rozwiązania jakim są tzw. wakacje składkowe.

Rozwiązanie będzie dostępne dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz firm zatrudniających maksymalnie do 10 osób, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • W miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku płatnik miał zgłoszonych do ZUS nie więcej niż 10 ubezpieczonych (wraz z samym sobą);
  • W ciągu ostatnich 2 lat przychód z działalności pozarolniczej przedsiębiorcy nie przekroczył 2 mln EUR (w co najmniej jednym roku);
  • Przedsiębiorca nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz swojego byłego pracodawcy;
  • Przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniom emerytalno-rentowym i wypadkowym z tytułu prowadzonej działalności w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku oraz w bieżącym roku do dnia złożenia wniosku.

Podstawa wymiaru składek za miesiąc objęty zwolnieniem zostanie ograniczona do najniższej obowiązującej danego ubezpieczonego podstawy wymiaru składek.

Niewpłacone składki sfinansowane zostaną z budżetu państwa.

Wakacje składkowe – jak złożyć wniosek?

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS przedsiębiorca może złożyć wyłącznie elektronicznie za pomocą profilu informacyjnego na PUE ZUS. Informacja o przyznaniu zwolnienia będzie udzielana automatycznie, jednak w przypadku

  • częściowego uwzględnienia wniosku, lub
  • stwierdzenia niespełnienia warunków do zwolnienia,

płatnik otrzyma od ZUS stosowaną decyzję.

Wakacje składkowe są rozwiązaniem dobrowolnym i to przedsiębiorca decyduje, czy chce ze zwolnienia skorzystać. Po raz pierwszy składki będzie można zawiesić w grudniu bieżącego roku.

Przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych ustawa wchodzi w życie 1 listopada 2024 r.

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc!
Dowiedz się więcej o usłudze: Prawo pracy


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa