26.01.2022 Prawo pracy

W 2022 roku PIP planuje przeprowadzić 52 tys. kontroli


Znamy plan działań Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2022 oraz na lata 2022-2024. Uwzględnia on nowe zadania wynikające ze zmian prawa, także z zakresu pracy zdalnej. W roku 2022 planowanych jest 52 tys. kontroli m.in. w placówkach handlowych, przedsiębiorstwach budowlanych, a także w małych firmach, do których PIP zawita po raz pierwszy.

18 stycznia 2022 r. Rada Ochrony Pracy zaakceptowała plan działań Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2022 oraz lata 2022-2024. Na 82 stronach zawarto wytyczne niezbędne do wypełnienia zadań planowanych na najbliższe lata i mających na celu przeciwdziałanie zarówno tradycyjnym i jak nowym zagrożeniom związanym z pracą.

Plan działań PIP – trzy podstawowe strategie

Plan działań Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2022 zakłada przeprowadzenie 52 tys. kontroli oraz działań prewencyjnych w około 30 tys. podmiotów, i obejmie m.in. pracodawców, przedsiębiorców oraz ich pracowników.

Na lata 2022-2024 PIP wyodrębniła trzy kluczowe strategie:

 • Strategia kontroli i działań prewencyjnych dla sektora budowlanego.
 • Strategia kontroli zagrożeń chemicznymi czynnikami środowiska pracy.
 • Strategia wzmożonego nadzoru nad zakładami pracy.

W ramach działań kontrolno-nadzorczych w podmiotach realizujących prace budowlane, PIP będzie koncentrować się m.in. na podnoszeniu standardów ochrony pracy. Druga strategia to głównie kontrole dotyczące ekspozycji pracowników na niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia czynniki chemiczne, natomiast strategia wzmożonego nadzoru nad zakładami pracy ukierunkowana jest na egzekwowanie stopniowej, systematycznej i trwałej poprawy warunków pracy w podmiotach różnych branż.  

Ponadto, w roku 2022 inspektorzy skontrolują także inne obszary, w tym z zakresu prawa pracy, kluczowe z punktu widzenia wielu przedsiębiorców działających w różnych branżach i sektorach gospodarki.

Lata 2022 – 2024 – jakie obszary działania firm skontroluje PIP?

Plan działań PIP na lata 2022 – 2024 obejmie obszary takie jak:

 • przestrzeganie przepisów mających na celu ograniczenie narażenia pracowników na zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
 • przestrzeganie rozwiązań w zakresie prawnej ochrony pracy wprowadzonych przepisami Tarcz Antykryzysowych,
 • kontrole prawidłowości zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • czas pracy i wynagrodzenia – ograniczanie naruszeń przepisów o czasie pracy oraz wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
 • przestrzeganie przepisów dotyczących wypłacania minimalnej stawki godzinowej,
 • przeciwdziałanie i zwalczanie nielegalnego zatrudniania pracowników, także w zakładach powierzających pracę cudzoziemcom z tzw. krajów trzecich,
 • prawo pracy – przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym BHP (zwłaszcza w podmiotach budowlanych, leczniczych, w górnictwie oraz w handlu),
 • przestrzeganie przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele i święta ora niektóre inne dni (dotyczy zwłaszcza palcówek handlowych),
 • pierwsza kontrola, czyli wsparcie małych firm w tworzeniu bezpiecznych warunków pracy (dotyczy zakładów dotychczas nie kontrolowanych przez PIP i funkcjonujących na rynku pracy nie dłużej niż 3 lata, licząc od daty zatrudnienia pierwszego pracownika),
 • badanie skarg i wniosków zgłaszanych PIP (zwłaszcza dotyczących agencji ochrony osób i mienia, firm typu UBER, UBER EATS, BOLT lub podmiotów z nimi współpracujących, podmiotów medycznych i prowadzących działalność budowlaną oraz innych podmiotów, w których zgłaszane będą skargi mające związek z ograniczeniem skutków epidemii SARS CoV-2,
 • sprawdzanie poprawności danych zawartych w druku ZUS IWA podawanych przez pracodawców – płatników składek,
 • sprawdzanie wypełniania obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarządzanie PPK, jak i dokonywania wpłat do PPK,
 • egzekwowanie przepisów związanych z zatrudnianiem młodocianych i dzieci do lat 16 (będzie dotyczyć zwłaszcza małych i średnich firm z branż takich jak handel, naprawy, działalność usługowa oraz przetwórstwo przemysłowe),
 • praca zdalna – weryfikacja przestrzegania nowych przepisów, w tym kontrola zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania pracy w tej formie,
 • delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług – kontrole dotyczące delegowania pracowników z terytorium RP, dotyczyć będą podmiotów z siedzibą w Polsce,
 • świadczenie usług agencji zatrudnienia oraz powierzanie pracy tymczasowej – kontrole z zakresu przestrzegania przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Jednocześnie, oprócz szeroko zakrojonych działań kontrolnych Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzić także szereg programów informacyjno-edukacyjnych oraz prewencyjnych, a jednym z tematów będzie popularyzacja wiedzy o szczególnych rozwiązaniach chroniących pracowników w czasie pandemii COVID-19.

Zobacz także: Projekt ustawy o weryfikacji covidowej – pracodawca sprawdzi, czy pracownik się zaszczepił

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa