30.07.2020 Wynagrodzenia

W 2021 płaca minimalna i składki ZUS w górę


Rząd przyjął propozycje dotyczące wzrostu minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej w 2021 roku. O ponad 4% mają wzrosnąć także składki ZUS.

Zgodnie z propozycjami Rady Ministrów i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wyniesie 2800 zł brutto, co oznacza wzrost o 7,7% w stosunku do roku poprzedniego.

Wraz z podniesieniem najniższej pensji wzrośnie także minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych z obecnych 17 zł do 18,3 zł brutto.

Propozycje rządu rozpatrzy Rada Dialogu Społecznego. Na negocjacje przewidziano 10 dni licząc od 31 lipca 2020 r. Jeśli okażą się one owocne, pensja minimalna na nowym poziomie zostanie oficjalnie podana w obwieszczeniu Rady Ministrów jeszcze przed końcem sierpnia. W razie braku zgody najpóźniej 15 września rząd wyda odpowiednie rozporządzenie ustalające wysokość krajowej płacy minimalnej obowiązującej w 2021 r.

Składki ZUS 2021

Podstawa wymiaru składek ZUS to 60% kwoty prognozowanego przeciętnego krajowego wynagrodzenia, zatem przyjęcie projektu nowego budżetu oraz propozycje dotyczące wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej pozwalają ustalić prognozowaną przyszłoroczną wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców.

Zakładając, że w 2021 roku prognozowane przeciętne wynagrodzenie za pracę wyniesie 5452 zł, a podstawa wymiaru składek ZUS 3271,20 zł, wysokość poszczególnych składek w 2021 będzie kształtować się następująco:

Składki ZUS 2021 Składki ZUS 2020
Składka emerytalna 638,54 zł 612,19 zł
Składka rentowa 261,70 zł 250,90 zł
Składka chorobowa 80,14 zł 76,84 zł
Składka wypadkowa 54,63 zł 52,37 zł
Składka na Fundusz Pracy 80,14 zł 76,84 zł
Łącznie 1115,15 zł 1069,14

Powyższe prognozy dotyczące wysokości przyszłorocznych składek nie obejmują ubezpieczenia zdrowotnego (obecnie składka to 362,34 zł). Wysokość nowej składki zostanie ustalona na początku stycznia 2021.

Zobacz także: Dodatkowa wpłata do PPK

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa