8.01.2021 Prawo pracy

Umowy o dzieło – obowiązek zgłaszania do ZUS od 2021


Od 2021 roku pracodawcy są zobligowani do informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wszystkich umowach o dzieło, zawartych od 1 stycznia 2021 roku. W jakich przypadkach trzeba zarejestrować taką umowę i jak to zrobić?

Konieczność rejestracji umów o dzieło to nowy obowiązek informacyjny dla płatników składek i osób fizycznych. Na bazie tych informacji ZUS utworzy rejestr umów o dzieło, który ma ułatwić kontrolę umów zawieranych pomiędzy zamawiającymi i wykonawcami.

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło – kogo dotyczy?

Zawarcie umowy o dzieło do ZUS muszą zgłosić:

  • Płatnicy składek,
  • Osoby fizyczne zlecające wykonanie dzieła, nawet jeśli nie są zarejestrowane w ZUS jako płatnicy składek.

Obowiązkowi zgłoszenia do ZUS nie podlegają umowy o dzieło:

  • zawarte z własnym pracownikiem,
  • zawarte z innym podmiotem, ale wykonywane dla własnego pracodawcy,
  • zawarte z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności

Kto nie musi zgłaszać umów o dzieło do ZUS?

Zawartych umów o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie muszą zgłaszać podmioty i jednostki organizacyjne, które nie są płatnikami składek, np:

  • Stowarzyszenia
  • Fundacje

Umowa o dzieło – jak przekazać informacje do ZUS?

Umowy o dzieło należy wykazać na formularzu RUD i można przekazać przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Należy to zrobić w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy. Taki formularz można przekazać do ZUS również w wersji papierowej.

W formularzu RUD należy podać dane zamawiającego i wykonawcy, datę zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia umowy oraz liczbę zawartych umów.

Dla każdego wykonawcy umowy należy wypełnić oddzielny formularz RUD. Na jednym formularzu można wskazać maksymalnie 10 umów o dzieło zawartych z danym wykonawcą.

Szczegółowa instrukcja przekazania formularza RUD do ZUS jest dostępna tutaj.

Zobacz także: Zasiłek opiekuńczy wydłużony do 17 stycznia 2021 r.

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa