16.07.2020 Praca zdalna

Telepraca i praca zdalna – na czym polega różnica?


Pandemia COVID-19 przyczyniła się do znacznego upowszechnienia się pracy na odległość, która może być świadczona na zasadach pracy zdalnej lub telepracy. Czym różnią się te obie formy wykonywania pracy?

Praca zdalna a telepraca

Wybuch epidemii koronawirusa rozpowszechnił tzw. pracę z domu. Około 90% pracowników i 71% pracodawców uważa, że ta forma świadczenia pracy nawet po zakończeniu pandemii cieszyć się będzie rosnącą popularnością. Obecnie pracodawcy chcąc zlecić wykonywanie pracy na odległość, do wyboru mają dwie formy świadczenia pracy – pracę zdalną i telepracę.

Praca zdalna została uregulowana prawnie dopiero niedawno, w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.   Telepraca jest natomiast od dawna obecna w zapisach Kodeksu Pracy.

Najważniejsze różnice pomiędzy pracą zdalną i telepracą:

 

Praca zdalna

Telepraca

Podstawa prawna

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (planowane jest uregulowanie w zakresie Kodeksu Pracy)

Kodeks Pracy (Rozdział IIb)

Sposób wdrożenia

polecenie pracodawcy, zgoda pracownika nie jest konieczna, a polecenie pracy zdalnej nie wymaga zmian w umowie

w treści umowy, porozumienia lub regulaminu, wymagana jest zgoda pracownika

Czas stosowania

ograniczony

nieograniczony

Miejsce świadczenia pracy

poza miejscem stałego wykonywania pracy

poza zakładem pracy

Środki świadczenia pracy

pracodawca powinien zapewnić sprzęt niezbędny do wykonywania pracy, ale możliwe jest wykorzystanie przez pracownika własnego sprzętu z zachowaniem ochrony informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych; ponadto praca zdalna nie musi być świadczona z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

środki komunikacji elektronicznej, pracodawca powinien zapewnić pracownikowi narzędzia niezbędne do wykonywania pracy – do telepracy można wykorzystać sprzęt pracownika, ale tylko jeśli otrzyma on stosowny ekwiwalent pieniężny

Zasady stosowania

  • zakres ewidencjonowania wykonania zadań może zostać ustalony w treści polecenia pracy zdalnej;
  • pracownik musi mieć warunki (warunki techniczne i umiejętności) do świadczenia pracy w trybie zdalnym;
  • warunki zatrudnienia i zakres obowiązków nie zmieniają się
  • regularność świadczenia pracy;
  • jeśli pracownik wykorzystuje własny sprzęt należy mu się ekwiwalent pieniężny;
  • zakres obowiązków nie zmienia się wraz ze zmianą trybu pracy;
  • pracownik pracujący w tym trybie nie może być traktowany mniej korzystnie niż pozostali pracownicy;
  • zakresie ewidencji wykonywania zadań może zostać ustalony w umowie o pracę, porozumieniu z pracownikiem lub regulaminie;

Sposób odwołania

wraz z końcem obowiązywania przepisów Ustawy regulującej pracę zdalną (moc tracą z dniem 27 września 2020 r.) lub według woli stron

jeśli telepraca podejmowana jest trakcie zatrudnienia – odwołanie na wniosek jednej ze stron umowy w terminie 3 miesięcy od podjęcia pracy w tej formie, a w innych przypadkach zastosowanie znajduje tryb porozumienia stron lub wypowiedzenie zmieniające

Podsumowując, pracodawca chcąc zlecić pracę na odległość, może wybierać pomiędzy pracą zdalną a telepracą. Należy jednak pamiętać, że telepraca musi być wdrożona za zgodą pracownika, a do wprowadzenia pracy zdalnej taka zgoda nie jest wymagana (pracownik, który odmówi świadczenia pracy w trybie zdalnym może zostać ukarany karą porządkową). Kolejną istotną różnicą jest czas – praca zdalna może być zlecana na czas określony, a telepraca na czas nieoznaczony.

Zobacz także: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 12 lipca

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa