20.03.2020 Prawo pracy

Tarcza antykryzysowa dla pracodawców i pracowników


Znane są już szczegóły pakietu pomocy rządowej dla przedsiębiorców zmagającymi się ze skutkami pandemii koronawirusa. Na wsparcie Państwa będą mogły liczyć zarówno firmy, jak i pracownicy.

Łączna wartość zapowiadanej pomocy publicznej według zapowiedzi wyniesie 211 mld zł. Celem wprowadzenia tarczy antykryzysowej jest zniwelowanie części negatywnych skutków pandemii COVID-19 na polski biznes.

Tarcza antykryzysowa – najważniejsze założenia:

Wsparcie dla pracodawców:

 • możliwość odroczenia terminu lub rozłożenia na raty składek na ZUS bez dodatkowych opłat prolongacyjnych
 • możliwość odroczenia lub rozłożenia na raty bez dodatkowych opłat prolongacyjnych należności z tytułu:
 • CIT
 • PIT
 • VAT
 • możliwość otrzymania przez firmy zatrudniające do 9 pracowników pożyczki w wysokości 5 tys. zł wypłacanej z Funduszu Pracy. Pożyczka tam ma być bezzwrotna, jeśli firma przez najbliższe 6 miesięcy nie zdecyduje się na zwolnienie pracowników
 • zwiększenie gwarancji i wsparcie płynności finansowej (możliwość uzyskania kredytu do 3,5 mln złotych z gwarancja BGK w wysokości 80% wartości kredytu; Fundusz dopłat BGK dla małych i średnich firm do odsetek kredytu w wysokości 500 mln złotych)
 • Dopłaty przestojowe dla firmy, w której zarówno wymiar czasu pracy, jak i płacy, spada do 50% zawartych w umowie, w sytuacji odnotowania przez firmę spadku obrotów o 15% w minionych 6 miesiącach sytuacji (jeżeli firma nie zdecyduje się na zwolnienie pracowników)

Wsparcie dla pracowników:

 • sfinansowanie 40% wynagrodzenia pracowników do wysokości średniego wynagrodzenia, z obowiązkiem pokrycia przez pracodawcę drugiego 40% przy zgodzie pracownika na obniżenie wynagrodzenia o 20% (w sytuacji odnotowania spadku obrotu firmy o ponad 15%)
 • Świadczenia dla osób zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych i samozatrudnionych, tj. wypłata świadczenia gwarantowanego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości nie mniejszej niż 80% minimalnego wynagrodzenia – ok. 2 000 zł brutto miesięcznie
 • wydłużenie zasiłku opiekuńczego na dzieci w wieku do 8 lat (obecnie wynosi 14 dni) w przypadku przedłużenia okresu zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków
 • automatyczne przedłużenie wiz i pozwoleń na pracę dla cudzoziemców

Zobacz także: Koronawirus: Możliwość odroczenia ZUS

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa